David Tegenmark startade Certus Growth 2013. Han hade under flera år förgäves sökt svenska leverantörer med förståelse för mindre konsult och expertföretag och som kunde tillhandahålla en lönsam metod för systematisk marknadsföring och försäljning.

Nu, 50 kunder senare, går Certus in i en ny fas och skalar upp verksamheten genom att ta in Magnus Burvall och Patrik Nordkvist som operativa Partners. Detta för att kraftsamla och kunna serva även de större kunder som knackar på dörren.

Det finns få spelare som kan hjälpa dig ta grepp om helheten när du moderniserar din försäljning. Vi anser att vi är en av dem.

Tillsammans har vi erfarenheter som spänner över hela intäktssidan. Därför kan vi hjälpa dig fatta smarta beslut som påverkar ditt bolags tillväxt.

David Tegenmark

David har 20 års erfarenhet inom konsultbranschen; som konsult på Accenture och Connecta, som headhunter i konsultsektorn och som oberoende konsult inom process- och organisationsutveckling. Han har varit aktiv i ett 10-tal företagsuppstarter.

David ”samlar” på arbetssätt och drivs av att sprida och lära ut dessa till andra. Inte bara arbetssätt för hur teamet ska skapa bäst resultat, utan också för att individen själv ska nå sin potential. Davids professionella intresseområden kan sammanfattas i: Kunskap. Entreprenörskap. Framgångsvanor.

david.tegenmark@certusgrowth.se
070 - 605 07 15​

Charlotte Tegenmark

Charlotte har 20 års erfarenhet av operativ marknadsföring och försäljning. Hon har arbetat med traditionell försäljning i utbildnings- och hälsosektorerna. Hon har praktisk erfarenhet av modern digital marknadsföring från sin roll som produktchef på Aftonbladet Online.

Charlotte är en systematisk do:er med hög leveransförmåga. Hon har en unik förmåga att ha koll på helheten samtidigt som hon får på plats alla de detaljerade komponenter som får en modern kommunikations och säljprocess att fungera och ge resultat.

charlotte.tegenmark@certusgrowth.se
0707 - 34 44 45​

Magnus Burvall

Magnus har arbetat med att skapa tillväxt och nya affärer i över 20 år. Han började sin karriär som konsult på snabbväxaren Accenture och har därefter varit Vd för innovations- och IT-bolag med tillväxtambitioner. Han arbetar med att hjälpa företag med uthållig och lönsam tillväxt genom att implementera tillväxtstrategier som fungerar. Magnus kombinerar ”hands-on” erfarenhet med den senaste kunskapen, metoderna och verktygen.​

Magnus har en sällsynt förmåga att snabbt identifiera en verksamhets möjligheter och hinder. Han är både den erfarna rådgivaren för långsiktig lönsam tillväxt och organisatören med fallenhet för att få ihop och leda väl fungerande team.

magnus.burvall@certusgrowth.se
070 - 312 00 22

Patrik Nordkvist

Patrik har arbetat med försäljning i över 20 år som försäljningschef och VD i bolag med kraftig tillväxt. Han driver sedan 2010 forsaljningschefen.se med över 15 000 besökare per månad. Han arbetar med att hjälpa individer och företag att öka sin försäljning och vinst genom att implementera moderna försäljningsmetoder.

Patrik har en unik förmåga att prioritera och snabbt identifiera kortaste vägen till målet. Han levererar resultat genom kirurgiskt fokuserad handling och bygger hela tiden systematiska och automatiska arbetssätt som gör honom alltmer effektiv. Arbetssätt som han lär ut till andra.

patrik.nordkvist@certusgrowth.se
0709-10 22 00