Tjänster

Förutsägbar och lönsam tillväxt
genom digitalisering av kundkommunikation och försäljning

Baserat på metoder för ”The New Basics” kan vi hjälpa dig skapa en sammansvetsad marknadsföring och försäljning både på strategisk och operativ nivå. Resultatet blir ett systematiskt flöde av leads och ett fungerande arbetssätt för att konvertera dessa till betalande kunder och merförsäljning.

Vi hjälper dig att få på plats ett komplett kommunikationsflöde som ger försäljning:

1
Synliggöra er kunskap
via content

2
Bygga relationer
via kommunikation

3
Konvertera till leads

4
Konvertera till affär

Vad vi står för


Förståelse för din affär

Vi har ett uttalat fokus att stödja konsultbolag, utbildningsföretag och produkt/IT-företag. Det gör att vi förstår din affär och kan göra pricksäker kommunikation som fungerar mot din målgrupp. Effekten - ökad synlighet och bättre resultat.

En systematisk helhet

Istället för att djuploda i enskilda taktiker syr vi ihop dit skräddarsydda flöde för sälj och marknad. Ett flöde där varje komponent har sin roll i helheten och effekten går att mäta. Det blir enklare att välja bort och du sparar tid och pengar.

"The New Basics"

Vi kombinerar beprövade principer med nya metoder för att få resultat; online och offline, personligt och digitalt. Du kastar alltså inte ut det som fungerar utan kompletterar det ni redan gör med komponenter du saknar.

Arbetssätt som fungerar

Det är arbetssätten som ska ställa krav på systemen - inte tvärtom. Vi är systemoberoende och kan rekommendera de verktyg som stödjer din verksamhet bäst. Med rätt val av teknik kommer ni igång snabbare och billigare.

Att leva som vi lär

Det vi inför hos dig är sådant vi själva gör och vet fungerar. Vi har skaffat mer än 50 nya kunder på tre år genom digital kommunikation. Genom att ta del av vår kompetens kan du snabbspola din egen utveckling och undvika onödiga fallgropar.

Fokus på ekonomiska resultat

Varje investerad krona ska ge flera kronor tillbaka. Det ställer krav på att välja rätt åtgärder och i rätt ordning, och på att du har ett helt flöde som går att mäta. Leads är föga värdefulla om de inte ger affärer.

Vad vi gör


För det mesta har vi långsiktiga åttaganden gentemot våra kunder i form av månadsabonnemang.
Vi hänger med i olika omfattning hela vägen från att bygga till att köra och optimera de nya arbetssätten.
Vi accelererar din utvecklingstakt genom att kontinuerligt införa nya metoder som vi provat ut och vet fungerar.

BYGGA

​Första steget mot ökad försäljning är att säkra rätt förutsättningar och arbetssätt.


Vi hjälper dig att bygga en "blueprint" för hur din marknad och sälj ska fungera. Och du får på plats de tekniska verktyg du kan behöva komplettera med.

KÖRA

Att löpande köra rutinerna för sälj och marknadsföring är nyckeln för att lyckas.


Om du vill köpa in kompetens och kapacitet så kan vi göra det löpande arbetet åt dig, helt eller delvis. Eller så kan vi träna och coacha dig som vill göra det mesta själv.

OPTIMERA

Genom uppföljning och optimering blir processen allt mer effektiv.


Vi följer upp och identifierar områden för fortsatt utveckling, så att din process blir smidigare, billigare och ger allt bättre resultat.

Nästa steg

Kontakta oss

Om du är redo att utforska möjligheter för ditt företag redan nu, kontakta oss via telefon eller e-post.

contact@certusgrowth.se​

Tips och råd via e-post

Vill du i lugn och ro lära känna oss och se vad vi gör själva och för andra? Gå med i vårt digitala nätverk och ta del av våra mailutskick om lönsam tillväxt, modern försäljning och digital kundkommunikation.