10 tankar om tillväxt

De flesta företagsägare jag träffar strävar efter tillväxt i sina bolag. Men vissa säger faktiskt motsatsen. Jag har roat mig med att rita en matris som visar hur olika bolagsägare förhåller sig till tillväxt.

tillväxtmatris-grey

”Den ofrivillige entreprenören” är t ex egenföretagaren, experten, frilansaren eller konsulten som inte vill bygga bolag men växer ändå. Personen får så många förfrågningar att hen inte hinner med, måste tacka nej, anlita underleverantörer eller anställa. Tillväxten drivs av exceptionell leverans och positivt ”word of mouth”.

 ”Mästerbyggaren” både vill och lyckas växa sitt bolag. Det här är idealet för många – ett stabilt bolag som växer med bibehållen lönsamhet.

Men notera att det inte alltid är positivt att befinna sig i rutan ”vill växa – växer”. Det finns riskabla tillväxtmodeller och modeller där företaget växer men på bekostnad av lönsamhet.

”Livsstilsföretagaren” växer inte och vill inte växa. Frihet över jobbet och sin egen tid brukar vara ett starkt argument för att driva eget hos denna grupp. Livsstilsföretagaren säger ofta att hen inte vill bygga en organisation med anställda eftersom det binder honom/henne och begränsar den eftersträvade friheten.

”Kämpen”, som vill växa men inte växer, utgör kanske den vanligaste gruppen. Här kämpar vi med försäljning och beläggning, konjunktur, prispress och konkurrens. Anledningarna till att vi inte lyckas växa kan vara många: ineffektiv organisation, brister i affärsmodellen eller erbjudandet, ineffektiv försäljning eller svårt att hitta och anställa rätt personal.

Här är mina 10 korta reflektioner om tillväxt:

  1. Sund tillväxt är ett kvitto på att du gör rätt saker och levererar bra.
  2. Tillväxt är bra för de anställda. Få vill jobba i ett stagnerat bolag med glastak. Det är lättare att rekrytera bra personal till ett bolag som kan påvisa utveckling.
  3. Det är naturligt att växa och om ditt bolag inte växer så riskerar du att halka efter i marknaden.
  4. Tillväxt är inget självändamål. Det är lätt att ryckas med i mediabilden att framgång är lika med extrem tillväxt och att ”casha ut”, även om det inte är förenligt med ens egna mål.
  5. ”Top line growth” med olönsamhet och negativt kassaflöde är som att växa kroppen med en cancersvulst. Det gör bara cystan och problemet större.
  6. En ägare bör beakta sina privata mål och utifrån dessa sätta medvetna mål för sitt bolag, som styr kraven på tillväxttakt.
  7. En utmanande tanke för livsstilsföretagaren är att organisationen kan vara själva förutsättningen för frihet. Först med en fungerande organisation och anställda kan verksamheten snurra utan dig och du kan göra det du tycker är roligast. Soloföretagarens affärsmodell bygger ofta på betalning per timme vilket begränsar skalbarhet och därmed ekonomisk och mental frihet.
  8. Tillväxt baserat på att växa befintliga kundkonton kan vara en sårbar modell. Utan förmåga att sälja till nya kunder blir du alltför beroende av dina befintliga.
  9. Tillväxt baserat på rekrytering av leveransresurser är riskabel om inte försäljningen fungerar effektivt.
  10. Om du vill kunna sälja ditt bolag, till externa ägare eller nya delägare, så är tillväxtförmåga ofta ett krav från köparna. Och det höjer värderingen av bolaget.

Lämna en kommentar 1 kommentar