100 intervjuer

Certus Growth är under uppstart. Vår mission är att verka för att fler företag växer, lyckas och blir lönsamma. Vårt mål är att intervjua 100 företagsledare/ägare för på djupet förstå deras utmaningar, framgångar, mål och frustrationer. I den här bloggen kommer vi sedan att ta upp just de områden som anses mest relevanta.

Lämna en kommentar 1 kommentar