3 krav på en effektiv Lead Magnet

​Om ni börjat med marketing automation, eller någon annan form av lead generering, så vet du redan att så kallade lead-magneter är ett viktigt verktyg för att kunna fånga kontaktuppgifter från intressenter. Men vad är en bra Lead Magnet och hur tar du fram en sådan utan att gå på knäna?

More...

Vad är en Lead Magnet?

En Lead Magnet är ett ”indragare” (vissa skulle säga muta eller lockbete) för att få intressenter att registrera sin e-postadress hos ditt företag. Sedan kan du använda epostlistan för att fortsätta kommunicera med dessa intressenter över tid.

Lead Magnets började användas för att förstärka attraktionskraften hos det klassiska nyhetsbrevet. Lead-magneten fungerar då som en bonus till personen som börjar prenumerera. Ännu vanligare har varit att använda den som lockbete utan att tala om att den kommer följas av mer kommunikation (något som kommer att försvinna med den nya GDPR-lagen som kräver samtycke).

Olika former av Lead Magnets

Den vanligaste formen av lead-magneter är en nedladdningbar rapport. Men det finns flera olika format. Här är några exempel:


 • PDF-rapport
 • Video
 • E-mail serie; korta emails som portioneras ut över tid i en serie automatiska mail
 • Video-serie som portioneras ut över tid via en serie automatiska email
 • Webinar
 • Quiz
 • Online-demo
 • Mindre bra Lead Magnets

  Lead Magnets är centrala för förmågan att fånga leads. De brukar också ta tid att ta fram och varje lead magnet kräver sin egen uppsättning i de system som används; landningssida, ”opt-in-flöde,” taggning och automatisering.

  Det är därför värt att fundera några varv på hur du gör din lead-magnet så effektiv som möjligt.

  Det finns många exempel på mindre effektiva lead-magneter som tar mycket tid att göra men sällan får någon större effekt. Här är tre:

  • ​​Klassiska white-papers – White-papers är oftast för avancerade både i sitt innehåll och formulering för att lyckas väcka målgruppens intresse i ett tidigt skede av relationen.
  • Förklädd reklam – Rapporter som utger sig för att hjälpa målgruppen med något men som radar upp säljargument för att anlita företaget som är avsändaren.
  • Enbart ett lockbete - Ett vanligt ​misstag är att se ​sin Lead Magnet som ett lockbete för att kunna ”skjuta” på inkommande leads. Det vill säga synsättet ”ska ha" istället för ge.
  3 krav på en effektiv ”lead-magnet”

  Om ni börjat med marketing automation, eller någon annan form av lead generering, så vet du redan att så kallade lead-magneter är ett viktigt verktyg för att kunna fånga kontaktuppgifter från intressenter. Men vad är en bra lead-magnet och hur tar du fram en sådan utan att gå på knäna?

  Vad är en Lead Magnet?
  En Lead Magnet är ett ”indragare” (vissa skulle säga muta eller lockbete) för att få intressenter att registrera sin e-postadress hos ditt företag. Sedan kan du använda epostlistan för att fortsätta kommunicera med dessa intressenter över tid.

  Lead Magnets började användas för att förstärka attraktionskraften hos det klassiska nyhetsbrevet. Lead-magneten fungerar då som en bonus till personen som börjar prenumerera. Ännu vanligare har varit att använda den som lockbete utan att tala om att den kommer följas av mer kommunikation (något som kommer att försvinna med den nya GDPR-lagen som kräver samtycke).

  Olika former av Lead Magnets

  Den vanligaste formen av lead-magneter är en nedladdningsbar rapport. Men det finns flera olika format. Här är några exempel:

  1. PDF-rapport
  2. Video
  3. E-mail serie; korta emails som portioneras ut över tid i en serie automatiska mail
  4. Video-serie som portioneras ut över tid via en serie automatiska email
  5. Webinar
  6. Quiz
  7. Online-demo

  Mindre bra Lead Magnets

  Lead Magnets är centrala för förmågan att fånga leads. De brukar också ta tid att ta fram och varje lead magnet kräver sin egen uppsättning i de system som används; landningssida,”opt-in-flöde,” taggning och automatisering

  Det är därför värt att fundera några varv på hur du gör din lead-magnet så effektiv som möjligt.

  Det finns många exempel på mindre effektiva lead-magneter som tar mycket tid att göra men sällan får någon större effekt. Här är tre:

  * Klassiska white-papers – de är oftast för avancerade både i sitt innehåll och formulering för att lyckas väcka målgruppens intresse i ett tidigt skede av relationen.

  * Förklädd reklam – rapporter som utger sig för att hjälpa målgruppen med något men som radar upp säljargument för att anlita företaget som är avsändaren.

  * Enbart ett lockbete
  Ett vanligt fel är att se lead-magneter som lockbeten för att kunna ”skjuta” på inkommande leads. Det vill säga synsättet ”ska ha istället för ge.

  Effektiva Lead Magnets

  En effektiv lead-magnet uppfyller nedanstående tre krav:

  1. Ger värde till målgruppen
  En bra lead-magnet bör ge verkligt värde till målgruppen och genomsyras av en genuin vilja att hjälpa. Lead-magneten i sig ska ge värde och det är helt ok om intressenten inte köper! Värdet för avsändaren är att ni får visa vilket värde ni kan ge.

  Detta sagt behöver inte din lead-magnet vara omfattande, avancerad eller ”thought leading” för att ge värde. Den bör snarare vara lättillgänglig och enkelt formulerad. Värde kan bestå av många olika saker; igenkänning, insikt, överblick, hjälp för att kunna göra något konkret nu etc.

  2. Är kvalificerande dvs relaterar till något som ditt företag erbjuder
  En effektiv lead-magnet bör relatera till det ni erbjuder så att de som lockas till er maillista utgörs av möjliga framtida kunder.

  Om ni säljer villalarm så är det bättre att skriva om säkerhetstips för villaägare än om trädgårdsskötsel (även om många villaägare kan tänkas vara intresserade av trädgård).

  3. Har innehåll och rubrik som attraherar en specifik målgrupp
  En effektiv lead-magnet bör svara mot ett starkt behov hos en nischad målgrupp/persona. Rubriken bör vara så specifik som möjligt och motivera till varför den valda målgruppen ska ladda ner och läsa:

  Till exempel: Villaägarens 5 största säkerhetsrisker


  Vissa lead-magneter är krävande att ta fram men otroligt effektiva om du lyckas. Det är de som för läsaren genom ett resonemang där han eller hon får en aha-upplevelse och ändrar sin syn på en viss företeelse. De kan kallas för ”transformational” Lead Magnets.

  Men även andra format kan ge stort värde – och vara relativt enkla att ta fram. Till exempel: checklistor, ”mind maps”, olika typer av templates eller mallar samt steg-för-steg-instruktioner.

  Och det är ju en annan aspekt på effektivitet: hur snabbt du kan få fram en lead-magnet som attraherar, kvalificerar och ger värde.

   

  Effektiva Lead Magnets

  En effektiv lead-magnet uppfyller nedanstående tre krav:

  Ger värde till målgruppen
  En bra Lead Magnet bör ge verkligt värde till målgruppen och genomsyras av en genuin vilja att hjälpa. Lead-magneten i sig ska ge värde och det är helt ok om intressenten inte köper! Värdet för avsändaren är att ni får visa vilket värde ni kan ge.

  Detta sagt behöver inte din lead-magnet vara omfattande, avancerad eller ”thought leading” för att ge värde. Den bör snarare vara lättillgänglig och enkelt formulerad. Värde kan bestå av många olika saker; igenkänning, insikt, överblick, hjälp för att kunna göra något konkret nu etc.

  ​Är kvalificerande dvs relaterar till något som ditt företag erbjuder
  En effektiv lead-magnet bör relatera till det ni erbjuder så att de som lockas till er maillista utgörs av möjliga framtida kunder.

  Om ni säljer villalarm så är det bättre att skriva om säkerhetsrisker för villaägare än om trädgårdsskötsel (även om många villaägare kan tänkas vara intresserade av trädgård).

  ​Har innehåll och rubrik som attraherar en specifik målgrupp
  En effektiv lead-magnet bör svara mot ett starkt behov hos en nischad målgrupp/persona. Rubriken bör vara så specifik som möjligt och motivera till varför den valda målgruppen ska ladda ner och läsa:

  Till exempel: Villaägarens 5 största säkerhetsrisker

  ​En enkel mall eller "transformational"

  ​Vissa lead-magneter är krävande att ta fram men otroligt effektiva om du lyckas. Det är de som för läsaren genom ett resonemang där han eller hon får en aha-upplevelse och ändrar sin syn på en viss företeelse. De kan kallas för ”transformational” Lead Magnets.

  Men även andra format kan ge stort värde – och vara relativt enkla att ta fram. Till exempel: checklistor, ”mind maps”, olika typer av templates eller mallar samt steg-för-steg-instruktioner.

  Och det är ju en annan aspekt på effektivitet: hur snabbt du kan få fram en lead-magnet som attraherar, kvalificerar och ger värde.

  Lämna en kommentar 0 kommentarer