3 sätt att lyckas bättre med content marketing

Det flesta kunskapsföretag (konsulting, utbildning, IT och andra expertföretag) köper logiken med att använda content i sin sälj och marknadsföring. Det är ett sätt att synas och bygga relation. Inte minst behöver dessa företag många gånger förklara vad de gör och vilken nytta de tillför.

Men, många går fel i sina ambitioner och lägger mycket tid för ingen nytta. Här är råd för att lyckas:

1. Använd rätt modell

Ett vanligt misstag är att använda fel modell för sin bransch, storlek och förutsättningar. Du försöker dig exempelvis på ”branding” á la storbolag vilket kräver en väldigt hög intensitet. Eller satsar på SEO fastän ingen söker på det din verksamhet gör.

Använd istället en modell där du fångar upp e-postadressen från de som visar intresse för ditt content (t ex på sociala medier) och för ditt företag (t ex besökare på din hemsida). På så sätt kan du bygga upp en prospektdatabas undan för undan. Och sedan fortsätta att kommunicera med dessa kontakter för att bygga relation.

2. Var intressant för din målgrupp

Ett annat vanligt misstag är att skriva content inifrån och ut; experten skriver om sina modeller och metoder, säljaren skriver om företaget och dess tjänster, marknadsföraren skriver om hur lång erfarenhet och hur många nöjda kunder företaget har.

Kunden är intresserad av att lösa sina mest akuta problem. Därför måste du förstå din målgrupp och deras problem och utmaningar. Här är kundinsikt A och O. Det kan kännas tjatigt det här med kundinsikt men det är nyckeln till bra content.

Your customers don’t care about you, your products, your services… they care about themselves, their wants and their needs. Content marketing is about creating interesting information your customers are passionate about so they actually pay attention to you.

Content Marketing Institute

3. Håll det enkelt

Ett vanligt misstag, speciellt bland konsult- och expertföretag, är att deras content är för svårt. Sådant content lyckas sällan väcka intresse och motivera läsaren att ta del av innehållet. Dessutom är det tidskrävande att ta fram.

Content (som ju används i marknadsföringssyfte) är något annat än allt det man som expert och företag kan.

Det är förstås inte helt enkelt att hitta den rätta nivån för när content är enkelt men samtidigt har ett konkret värde för läsaren.

Här är några tips på vägen:

  • Lär känna dina kunder och deras problem och utmaningar.
  • Avgränsa – välj en utmaning och ge en lösning. Skriv inte om allt i samma rapport/bloggpost.
  • Förenkla – ge en översikt utan att ta med alla undantag.
  • Använda enkelt språk – korta meningar, enkla ord så att läsaren snabbt förstår vad du menar.
  • Kom ihåg att värdefullt content ur ett kundperspektiv sällan är ett klassiskt whitepaper.
  • Skriv för din målgrupp (inte för andra i branschen). Dina kunder behöver snarare förenklingar än djuplodande expertkunskap.

 

Lämna en kommentar 0 kommentarer