5 största säljutmaningarna

Så gott som alla konsultbolagsägare säger att sälj är en utmaning. Det kan vi konstatera från de intervjuer vi gjort med mindre konsultbolag under hösten.
Här är de fem vanligaste kommentarerna vad gäller just försäljning:

  • Vi känner av allt större konkurrens och prispress.
  • Vi har svårt att få ut budskapet om vilket värde vi tillför och vad som gör oss unika.
  • Instabiliteten är jobbig, perioder med intensiv leverans följs av perioder av intensivt sälj.
  • Vår försäljning är personberoende: 20% av de som säljer står för 80% av affärerna.
  • Det är praktiskt taget omöjligt att få till kalla möten.

Inom kort kommer du att kunna del av vår nya PDF rapport om just försäljning för konsultbolag.

 

Lämna en kommentar 4 kommentarer