7 videoformat som driver försäljning

Det blir allt mer populärt att göra video i marknadsföringssyfte. Men det är inte självklart hur man ska göra video på ett effektivt sätt. I den här artikeln får du ta del av sju videoformat, som täcker hela kundresan, och kan driva din försäljning.

Video i hela kundresan

Allt fler lägger delar av sin budget för content marketing på video och väljer alltså video som format framför text.

Vad många inte tänker på är att det finns väldigt många olika format för video, som kan användas i olika syften. Många av formaten går att göra mycket mer kostnadseffektivt än man tror. Du kan ha olika ambitionsnivå beroende på syftet med videon och göra den själv eller med hjälp av en byrå.

Video kan användas i alla faser av kundresan, från att väcka nyfikenhet till att påverka köpbeslutet.

7 effektiva videoformat

I början av mars höll vi ett webinar om video tillsammans med videostrateg Thomas Hoflin från AnyMotion. I webinaret gick Thomas igenom sju videoformat som kan användas i olika steg av köpresan.

1. Contentbaserad reklamvideo

Contentbaserad reklamvideo är det format som mest liknar vanlig reklamfilm. Men du kan utnyttja ”reklamfilmsformatet” för att förmedla content som ger värde för tittaren.

Du kan till exempel svara på vanliga kundfrågor och positionera dig som expert.

Du kan också spela in en teaser som leder tittaren till en landningssida där han eller hon får ta del av mer av ert content, i utbyte mot sin e-postadress.

2. Kunskapsvideo

Kunskapsvideos förser din målgrupp med information och lösningar de letar efter och visar att du kan ditt område.

Exempel: how-to-video om hur man skruvar ihop sitt nyinköpta skrivbord, FAQ videos som svar på supportfrågor.

3. Explainer-videos

En explainer-video är en kort video som kärnfullt förklarar ditt erbjudande. Ett populärt format för explainer-videos, som ofta blir väldigt engagerande, är animerad video.

Syftet är att göra din målgrupp medveten om att du har ett erbjudande som kan hjälpa dem att lösa ett problem de har.

4. Testimonialvideo

En testimonialvideo är en recension från en kund. Den visar dina potentiella kunder vilken påverkan din produkt har på andra användare.

Den används för att bygga förtroende och trovärdighet och även för att visa upp egenskaper hos din produkt eller tjänst.

5. Sekventiella utbildande videos

Detta format består av ett flertal kortare (eller längre) videoavsnitt som förmedlar kunskap eller how to till din målgrupp.

De kan användas i marknadsföringssyfte eller förpackas som instegstjänster eller videokurser som mottagaren får betala för.

6. Video Sales Letter

Säljvideon är det traditionella säljbrevet i ny tappning. Den har målet att övertyga din målgrupp att köpa en specifik produkt eller tjänst.

Videon beskriver kundens problem och introducerar din produkt/tjänst som lösningen. Den ersätter det skrivna säljbrevet, oftast med mycket goda resultat.

7. Produkt/Tjänstevideo

Produktvideos visar en produkt eller tjänstens funktioner, ofta med exempel på hur den fungerar och används.

Sådana videos är extra bra för produkter och tjänster som inte är så enkla att förklara kortfattat. De håller kvar den potentiella köparen på en produktsida, ger underlag för jämförelse och bidrar på så sätt i köpbeslutet.

Lämna en kommentar 0 kommentarer