Behöver konsulter köpa konsultjänster?

Under senvåren har vi intervjuat företagsägare i olika branscher och gjort omfattande research. Vi har nu valt vår målgrupp – mindre konsultbolag med ambitioner att växa.

Konsultbolag förväntas ofta, konstigt nog, att både kunna och hinna göra allt själva, vad gäller utveckling av det egna bolaget. Samtidigt ska de ha fokus på att hjälpa sina kunder. En ofta omöjlig ekvation. Det finns tyvärr inte många som konsultbolagen i sin tur kan få hjälp av, som kan konsultbranschen och speciellt situationen för små ägarledda bolag.

Valet av inriktning kommer delvis av att vi inom systerföretaget Certus Executives haft många konsultbolag som kunder och att vi själva haft svårt att hitta leverantörer som kan erbjuda relevanta tjänster för småbolag.

Vi fortsätter våra intervjuer med ägare och partners i konsultbranschen för att kunna formulera de viktigaste frågorna som hindrar dessa entreprenörer och bolag att nå sin fulla potential.

Lämna en kommentar 0 kommentarer