Vad konsulter missar online – ny rapport

De flesta konsultbolag jag träffat har inte online på agendan. Jag är förvånad för i andra branschen pratar man intensivt om digitala möjligheter.

Jag tror att det är konsultbranschens syn på försäljning som gör att online känns irrelevant för oss. Konsulterna måste ändå sälja på relation… Många känner också osäkerhet kring den faktiska affärsnyttan, med till exempel sociala medier. LÄS MER

McKinsey redo för branschskifte

Utmaningar med försäljning, ökad konkurrens, problem med lönsamhet och ”trögare” att få till affärer. Många konsulter och bolagsägare jag träffat säger samma sak. De undrar om det beror på konjunktur och när det ska ”lossna”. Står vi konsulter inför förändringar som är svåra att upptäcka ”inifrån”? Står vi till och med inför strukturella förändringar som innebär en våg av disruptiv innovation? Där nya spelare med andra affärsmodeller kan leverera bättre värde, billigare och snabbare? LÄS MER

Gratis minikurser för konsultbolag

Under hösten har vi i dialog med bolagsledare kunnat identifiera vanliga utmaningar bland mindre konsultbolag. Flera av utmaningarna har vi skrivit om i rapporter, här på bloggen och till maillistan.

Samtidigt har vi funderat över hur vi ska gå vidare och erbjuda relevanta tjänster. Det första vi har landat i är workshops, eller minikurser. Vi gör en blandning av teori, gruppdialog och praktik, där deltagarna får en del av jobbet gjort under själva träffen. LÄS MER

3 marketing automation case

Tid kostar

Rapporten ”Det största hindret” har genererat en del synpunkter. Idag vill jag lyfta fram en kommentar som jag tror att många känner igen sig i: ”Vi har gjort insatser för att utveckla vissa områden men vi tappar ofta bollen efter ett tag. Vi twittrade och bloggade t ex under en period men sen dog det ut.”  LÄS MER

Tyck till: vad ska Certus utveckla?

Hur kan bolagsägare bäst utveckla tjänster som kunderna verkligen efterfrågar? Du som jobbar med IT och agil utveckling känner kanske till metoderna för Lean Startup. De är framtagna för mjukvaruutveckling men har ett tänk som även kan tillämpas för utveckling av konsulttjänster.

I korthet handlar det om att utveckla endast det som potentiella kunder vill ha. Det låter självklart men faktum är att LÄS MER

Hur gör man i praktiken?

Tack för responsen på vår senaste rapport ”Det största hindret”. Det verkar som om många håller med om både hindret och lösningen. De synpunkter och frågor vi fått handlar framför allt om hur man ”får till det” i praktiken. Och ofta kopplat till områdena marknadsföring, försäljning och rekrytering.

LÄS MER

1

Ladda ner PDF om rekrytering

För få kandidater. Det är det stora dilemmat när konsultbolag rekryterar konsulter. Och utan kandidater, hur ska du då kunna välja rätt person?

Genom att se på rekrytering som ett marknadsföringsproblem kan du förbättra din rekrytering radikalt.

I den här rapporten delar jag med mig av hemligheter från mina år som headhunter i konsultsektorn. ”Quick wins” som kan lyfta din konsultrekrytering med liten insats. Klicka här

4 trender som ger problem

Utmaningar för små konsultbolag

Jag har jobbat i konsultbranschen i 18 år (som storbolagskonsult, egen konsult, rådgivare åt interimskonsulter och som ägare av konsult- och rekryteringsfirman Certus Executives). Jag har därför haft förmånen att träffa många konsulter och konsultbolag, och kunnat se en del mönster för såväl utmaningar som framgångar. I och med starten av Certus Growth satte jag mig ner för att sammanställa mina iakttagelser.

LÄS MER

Frustrerande eller inspirerande?

När jag startade konsult- och rekryteringsfirman Certus Executives för åtta år sedan hade jag jobbat 10 år på Accenture och Connecta. Jag var bra på att utveckla organisationer, sätta processer och bygga fungerande team, så jag trodde att det skulle bli en enkel match. Det kom därför som en överraskning när jag insåg att utmaningarna för småbolag, speciellt i uppstart, var annorlunda.

LÄS MER

Behöver konsulter köpa konsultjänster?

Under senvåren har vi intervjuat företagsägare i olika branscher och gjort omfattande research. Vi har nu valt vår målgrupp – mindre konsultbolag med ambitioner att växa.

Konsultbolag förväntas ofta, konstigt nog, att både kunna och hinna göra allt själva, vad gäller utveckling av det egna bolaget. Samtidigt ska de ha fokus på att hjälpa sina kunder. En ofta omöjlig ekvation. Det finns tyvärr inte många som konsultbolagen i sin tur kan få hjälp av, som kan konsultbranschen och speciellt situationen för små ägarledda bolag.

Valet av inriktning kommer delvis av att vi inom systerföretaget Certus Executives haft många konsultbolag som kunder och att vi själva haft svårt att hitta leverantörer som kan erbjuda relevanta tjänster för småbolag.

Vi fortsätter våra intervjuer med ägare och partners i konsultbranschen för att kunna formulera de viktigaste frågorna som hindrar dessa entreprenörer och bolag att nå sin fulla potential.

1 100 intervjuer

Certus Growth är under uppstart. Vår mission är att verka för att fler företag växer, lyckas och blir lönsamma. Vårt mål är att intervjua 100 företagsledare/ägare för på djupet förstå deras utmaningar, framgångar, mål och frustrationer. I den här bloggen kommer vi sedan att ta upp just de områden som anses mest relevanta.