Därför bör du systematisera mera

Den gemensamma nämnaren bland de som lyckas bäst med företagsbyggande, alla kategorier, är: att de har systematiserat sitt företag. De har definierat och jobbar kontinuerligt med att utveckla företagets processer.

Även om många konsulter skriver under på betydelsen av processer, så är det få som får till det i praktiken.

Hindren utgörs ofta av att man inte jobbar iterativt, inte har tillsatt ansvar för respektive arbetsrutin och att man inte arbetar med processerna på tillräckligt hög detaljnivå – de blir pappersprodukter snarare än att de gör någon skillnad i praktiken.

Och så har vi problemet med att tiden inte räcker till…

Kruxet är att processer sker oavsett om du lägger fokus på att beskriva dem eller inte. Processer är nämligen inget annat än människor och system som gör saker.

Alltså kan du inte välja om du ska ha processer eller inte. Det enda du kan välja är om du vill ta kontroll över processerna – istället för att människor gör saker hur som helst.

En vanlig invändning bland bolagsägare är att processer inte behövs förrän bolaget är mycket större.

Men…

… för att kunna bli större, i en mogen marknad, behöver ägarna etablera effektiva processer – ett moment 22 med andra ord.

I vår rapport Det största hindret för framgång hittar du en översikt över 16 sätt att arbeta systematiskt.

Ett område som kan ge stora effektivitetsvinster genom en ökad grad av systematisering är marknadsföring och försäljning. Den digitala grundmodellen är ett exempel på hur du kan bygga en systematisk, effektiv och förutsägbar process.

 

 

 

Lämna en kommentar 0 kommentarer