Entreprenörens dilemma – Vem ska göra jobbet?

Vem ska göra jobbet? Det är en inte helt ovanlig fråga bland mindre företag, och bland större också för den delen. Den stora skillnaden är att större företag brukar ha fler personer att delegera till och fler kompetenser inhouse.

En vanlig frustration bland entreprenörer är att vi inte hinner allt vi vill. Vi vill utveckla men hinner inte, vi fastnar i operations på bekostnad av att bygga organisationen osv.

Speciellt när vi ska utveckla något nytt så blir det svårt. Ska jag göra jobbet själv? Eller kan någon internt (som har tid över…) göra jobbet?

”För vi har inte råd att låta någon annan göra det. Vi har definitivt inte råd att anställa.”

Det är en kommentar jag ofta hör bland entreprenörer och ägare jag träffar och det gäller inte enbart diskussionen om nya digitala arbetssätt. Det kan handla om rekrytering, ekonomiarbete eller IT-frågor.

Här är en spaning och synpunkt som kanske är lite kontroversiell: En professionell entreprenör skulle inte säga ”Det där nya ska jag ta och lära mig….”. Hen säger snarare: ”Hmm, det där nya borde vi göra, VEM kan göra det bäst?”

A people problem

Rich Scheffren som coachat de mest framgångrika online-entreprenörerna i USA i strategi och bolagsbyggande säger:

”When you need to learn something new in your organisation, remember it is a PEOPLE PROBLEM”.

Det vill säga fundera på VEM som kan göra det du behöver få gjort.

Jim Collins, författare till boken Good to Great pratar om ”Level 5 leader”. Det är en ledare på högsta nivån som omger sig med ett team av personer som kan mer än hen själv inom sina respektive områden.

Pete Williams, framgångsrik australiensisk entreprenör och skapare av utbildningen ”Profit Hacks”, pratar om skillnaden mellan outtasking och outsourcing. Det första handlar om att lägga ut olika aktiviteter från ett arbetsflöde. Det andra handlar om att lägga ut ansvaret för en hel (eller en del) av en process till någon som kan göra det självständigt.

Om du driver ett konsultbolag så vet du redan att dina konsulters expertkunskaper gör att ni kan vara 10 eller kanske till och med 100 gånger bättre och/eller snabbare än generalister hos kunder ni jobbar hos.

Listan kan göras lång. Poängen är att din framgång som entreprenör är avhängig att vid rätt tillfälle lägga över arbete som du inte ska göra själv på någon annan. Annars slår du lätt i taket vad gäller byggandet av ditt bolag.

Alternativ lösning

Problemet för många, speciellt för mindre bolag, är att budgeten inte medger att anställa någon på heltid. Så frågan är om det finns andra lösningar?

Det finns det. Bland de entreprenörer inom online som jag följer så är det många som bygger sina bolag genom att skaffa ett virtuellt team av frilansare eller personer som anställs på tim- eller projektbasis. Teamet av specialister kan göra jobbet på kortare tid och ofta med bättre resultat.

Det kritiska för att lyckas med detta är att ha de processer och de projekt som ska göras tydligt definierade. Lösningen är att ta fram en detaljerad specificering av arbetsrutinerna (processbeskrivningar). Då kan du lägga ut hela eller delar av flödet till andra.

En vanlig invändning är kvalitet. Jag hör ofta kommentarer som att ”Många av de saker vi gör själva är nästan omöjliga att lägga ut”.

I min erfarenhet gäller det att hitta de projekt och uppgifter som kan läggas ut och att stycka upp arbetet mer än vanligt.

Ta en digital contentprocess till exempel. Många personer vi jobbar med har både tiden och kompetensen att lära sig att köra en contentprocess dvs skapa intressant innehåll för marknadsföring. Men processen går också att stycka upp och lägga ut. Kanske har du en ämnesexpert som skriver råtext men anlitar en skribent för att editera texten. Sedan kanske du anlitar en person som är van vid att driva trafik för att sprida ditt innehåll i olika kanaler på bästa sätt.

Vår workshop Digital Bootcamp 2.0 handlar bland annat om organisation och hur du kan köra digitala arbetssätt som driver försäljning – i bolag av alla storlekar. Andra och sista tillfället är på fredag den 16 oktober. I den här videon får du veta mer om Digital Bootcamp.

Tips

Sammanfattningsvis, här är tipset till dig som har ett dilemma om huruvida ni ska göra saker själva (som ni kanske inte fullt hinner med) eller anställa:

Stycka upp rutinen i mindre delar och utforska möjligheten att köpa insatser (per timme) av externa personer. Eller dela upp jobbet internt på samma sätt. Men lägg en insats på att göra det mer systematiskt än vanligt.

Framsida_struktur_300Läs gärna vår rapport Största hindret för framgång. Den handlar om entreprenörens dilemma med tid och resurser och innehåller 16 tips för hur du kan lösa situationen genom att öka graden av systematik i ditt bolag.

Den är skriven för konsultbolag men är lika relevant för dig som driver annat kunskapsintensivt företag.

 

Lämna en kommentar 0 kommentarer