Framtidssäkra din försäljning

Vad bolagsägare måste veta om digitala arbetssätt

Vad är affärsnyttan med sociala medier? Borde vi också blogga? 
Kopplingen mellan digitala metoder och försäljning av tjänster är inte självklar. Men onlinenärvaro kan vara just det ditt företag behöver för att kunna sälja effektivt. 

Rapporten visar:

  • De 10 största säljutmaningarna för kunskapsföretag och varför "ringdagar" inte fungerar längre

  • 4 radikala förändringar i kundernas köpbeteenden och hur det påverkar din försäljning

  • Den felande länken - vad så gott som alla missar för att få resultat från sina digitala aktiviteter

  • En ny syn på försäljning för kunskapsföretag och hur den kan ge dig ett jämt flöde av leads