Frukostseminarium: Nya affärsmodeller för kunskapsföretag

Konsultbranschen (och troligen hela sektorn Professional Services) står inför en våg av disruptiv innovation. Det hävdar Clayton Christensen, professor på Harvard University och många med honom. Ingen vet riktigt säkert vad som kommer att ske. Men det går att skönja en del nya lukrativa affärsmodeller som indikerar vart utvecklingen är på väg.

Vissa av dessa nya affärsmodeller passar bra för just kunskapsföretag.

På tisdag den 14 april kör vi ett frukostseminarum som handlar om dessa nya affärsmodeller. Vi pratar också om hur du kan driva en strukturerad affärs- och tjänsteutveckling, för att hitta nya affärsmodeller.

Seminariet hålls av mig David tillsammans med Magnus Burvall från Syntesia.

Antalet platser är begränsat och seminarierna blir ofta fulla. Så skynda att anmäla dig om du vill vara med!

Klicka här för att anmäla dig

 

Lämna en kommentar 0 kommentarer