Hur många har kommit igång med digitala arbetssätt?

Jag får ofta frågan ”Vilka är bäst på digitalt? Och ”Vilka resultat har de fått?”

I den här bloggposten ger jag min bild av mognadsgraden bland mindre kunskapsföretag. Min erfarenhet utifrån den kontakt och dialog jag haft med över 100 bolagsägare under de senaste två åren.

Frågan ”vilka är bäst?” är i högsta grad relevant. Vi vill ju gärna ha bevis och se konkreta exempel på andra entreprenörer eller ledare som fått det att fungera. Som anpassat sin försäljning till en alltmer digital arena. Och som får affärsnytta av att använda digitala arbetssätt.

Det finns några exempel på bolag som är duktiga på digitalt. Men ofta är det bolag som lever på att sälja metoder eller system för att stödja sådana processer. Jag tänker på bolag som Element, Business Reflex, Häggvall och Sjöman, Vendemore, Conversionista.

Dessa är i någon mening pionjärer som gått före och som anammat digitala arbetssätt i kärnan av sin verksamhet.

Men gapet mellan de som är bäst (experterna) och det genomsnittliga företaget är väldigt stort. Om vi jämför modern försäljning i en digital värld med att cykla, så är det inte många som kommit igång med att cykla än.

Jag säger detta med all respekt för din situation. Jag inser att det kan finnas risk att jag upplevs som snobbig och raljerande. Men min avsikt är inte att skapa rädsla eller oro hos dig för att ”halka efter”. Jag ser inte att risken för detta är så stor än.

För det är faktiskt så att de flesta inte har kommit igång…

Tre grupperingar

Så, vilka är igång och vad är status kring marknadsföring, digitala arbetssätt och content marketing? Jag tänker nu på ägarledda kunskapsföretag med upp till ca 100 MSEK i omsättning.

Utifrån vårt eget arbete med att hjälpa företag att etablera digitala arbetssätt för marknadsföring och försäljning, och utifrån dialog med andra företag som erbjuder tjänster kring det digitala, så kan vi relativt lätt göra en bedömning av mognaden för olika bolag. Detta genom att titta på deras hemsida, ”content”, aktiviteter på sociala medier och hur de arbetar med epost.

Från denna input har vi gjort en bedömning av hur många som faktiskt kommit igång. Låt oss göra en grov uppdelning i tre grupper av företag.

Grupp 1: Golfspelaren

golfare_300Hur stor andel av mindre bolag skulle du själv gissa är igång? Som likt en golfspelare med minimal insats kan slå iväg bollen pricksäkert och nå målet enkelt. Som med några få klubbor och samma typ av grundslag får en riktning och framdrift som få andra har. Som med få enkla system och arbetssätt får bra resultat i form av nya kunder och merförsäljning.

Min uppskattning är att denna grupp bolag representerar mindre än 1% av alla företag.

Grupp 2: Löparen

runner_300

Strax därefter finns det en andra grupp företag som illustreras av löparen. Det är företagen som gör mycket, som har kommit igång med Facebook, Twitter, Linkedin. Som kanske till och med gör video, och skriver content. Som skickar epost och som har anställda personer som arbetar med det digitala.

Detta är den typ av bolag där VDn säger saker som att

”Ja det gäller ju att hänga med och springa fort.
Annars halkar man efter och då är det kört”.

Dessa bolag kan liknas vid löparen på bilden. De kämpar på uthålligt och springer fort med målet i sikte. De vänder sig inte om för hen vet att konkurrenterna är bakom och kan komma ikapp.

Men precis som att löparen på bilden är ensam, så är denna typ av bolag rätt sällsynta enligt min erfarenhet. Det är fortfarande ganska få som arbetar på detta sätt. Och skulle de vända sig om skulle de bli förvånade över hur tomt det är bakom dem.

Min uppskattning är att denna grupp motsvarar ca 10%.

Grupp 3: I startblocken… eller på busshållplatsen?

startblocks_300I denna grupp befinner sig de flesta företag. Många står i startblocken och ska komma igång. Det är tydligt. Det finns ett stort intresse för dessa frågor och våra frukostseminarium om digitala arbetssätt och content blir fullbokade på några timmar.

Men vissa (kanske de flesta) är inte i startblocken. De kör på med bra beläggning och funderar i termer av att höja sig i värdekedjan. De reflekterar över prispressen och svårigheten att rekrytera.

line_300Men vad gäller det digitala så är denna grupp lite mer som personerna på bilden. Avvaktande i väntan på bussen och tillfället då den stora massan kliver på.

Vad menar jag då när jag säger, ”inte kommit igång”. Det låter defensivt eftersom många bolag faktiskt har gjort en hel del redan, som att blogga, skriva content och engagera sig och medarbetarna i sociala media.

Men lika lite som att ”ringa” eller ”ha möten” betyder att du har ett fungerande sälj. Lika lite betyder ”blogga”, ”skicka epost” eller ”twittra” att du har ett fungerande digitalt flöde som stödjer er försäljning.

Och förstå mig rätt, jag menar inte att säga detta nedlåtande på något sätt. Jag har ingen orsak att kritisera den som inte cyklar. Vi har ju själva ganska nyligen (de senaste två åren) visserligen kommit igång med cyklandet på någon nivå. Men vi är ett litet bolag och ju mer jag lär mig om området kring digitala arbetssätt, desto mer ödmjuk blir jag inför de erfarna (främst i USA) och desto mer inser jag också att det inte finns några ”magic bullets” eller rätta svar.

Min uppskattning är att mer än 80% av alla mindre kunskapsföretag befinner sig i denna grupp. Antingen avvaktande eller i startblocken.

Bättre göra rätt än mycket

Så det finns ingen anledning att känna panik. Och det är viktigare att göra färre saker rätt (som golfaren) än att köra igång ett sprinterlopp av rädslan för att halka efter.

Du som känner mig vet att min drivkraft är att sprida kunskap och att förbättra. Jag vill hjälpa andra att nå sin potential, mycket för att det är min egen drivkraft. Och för att jag hellre springer tillsammans än ensam.

Så vi kommer fortsätta att sprida kunskap om golfsvingar och puttning med målet att så många som möjligt ska ta till sig relevanta delar av digitala arbetssätt och förbättra sin försäljning.

Om du är nyfiken på de där bolagen som ingår i första gruppen, de 1% golfande företagen. Kolla in vårt kommande frukostseminarium där vi presenterar en av våra kunder som vi tycker är en av de 1% som faktiskt gör det.

Frukostseminarium: Case – den nya säljmodellen i en digital värld

Lämna en kommentar 0 kommentarer