Hur överens är ni i ditt bolag?

Ägarvilja och samsyn mellan partners är något som, i min erfarenhet, ofta glöms bort i ägarledda bolag. Det är lätt att uppslukas av allt det operativa, på bekostnad av ägarfrågorna.

Det är också lätt att tro att alla vill samma sak och först när en situation uppkommer förstå att så inte var fallet. Jag talar av egen erfarenhet. 

Företagsägare är ungefär 70% överens

De flesta företagsägare är ungefär 70% överens om vad de vill med sitt bolag, menar Mattias Nordin. Han är grundare till AddQ Consulting och numera rådgivare inom ägarfrågor på GBA.

Det är ingen dålig siffra men den samsyn som saknas kan skapa en rad problem. Vad händer om ägarna drar åt olika håll? Vad händer när någon vill göra en exit?

Speciellt vanligt är det att skillnader i ägarvilja visar sig på lite längre sikt när ”startraketerna” slocknat och företaget går in i en tillväxtfas.

Mattias menar att man ofta behöver arbeta mer strukturerat med sin egen och sina partners ägarvilja.

En nerskriven ägarvilja är viktig, fortsätter han. Det kan värt miljoner om man ska sälja eller ändra i ägarstrukturen. Men den främsta anledningen är för att skapa resultat, effektivitet och motivation i ägarkretsen och bolaget.

I höst kommer vi att hålla en gästföreläsning med Mattias Nordin om ”den sanna ägarviljan”. Då berättar Mattias om hur du tar fram ägardirektiv – för öka samsyntheten, nå bättre resultat och undvika de problem som ofta uppkommer på grund av att viktiga ägarfrågor inte adresserats.

Läs Mattias inlägg på LinkedIn där han utvecklar frågan om ägarvilja: Den sanna ägarviljan – att gå från att vara 70% överens till 96% överens!

 

Lämna en kommentar 0 kommentarer