Hur säkrar du tillväxten?

Vad gör tillväxtbolagen för att växa uthålligt? Och vilka möjligheter har konsult och kunskapsbolag att påverka sina tillväxtkrafter? 

99% av Sveriges företag växer inte. Siffran känns hög, men då skall man beakta att de flesta företag är enmansbolag.

Bara 2,5% av bolagen ”med substans” växer snabbt. Snabbt enligt Birch-definitionen innebär en 25%-ig omsättningsökning per år, eller i runda slängar en fördubbling av omsättningen över 3 år. Detsamma som DI’s gaseller.

Årligen uppmärksammas mellan 800 och 1 000 stycken DI Gasellföretag. Företag med minst 10 Mkr i omsättning som dubblerat sin omsättning inom tre år.

Men tyvärr ser inte framtiden alltid lika ljus ut för dessa gaseller. Faktum är att bra 1% av gasellerna fortsätter att växa.

För de som lyckas växa under två mätperioder, dvs över en sex års cykel, ser det ljusare ut. Glädjande är att de flesta av dessa företag fortsätter att växa.

Snabbväxande företag

Snabbväxande företag är de som tagit plats på Ahrens tillväxtlista sedan 1994. Det är företag som växer minst 25% per år över 6 års tid – med vinst, huvudsakligen organiskt och utan enkundsberoende. Ahrens Tillväxtlista är inte bara Sverige äldsta, den är även Sverige tuffaste.

Vad är hemligheten bakom dessa företag? Hur skapar de marknad och hur formar de sina interna tillväxtkrafter?

Det visar sig att det finns många gemensamma nämnare kring hur snabbväxarna agerar på marknaden, hur de skapar en stark företagskultur och effektiva processer. Denna förmåga har översatts i 12 stycken tillväxtfaktorer som alla företag kan relatera till och lära av oavsett bransch eller storlek.

För konsult och kunskapsbolag handlar det om frågor som t ex employer branding, företagskultur och attraktivitet som arbetsgivare, arbetsprocesser, rutiner och metoder, tjänstepaketering, försäljning och digital kommunikation, samt hur man stödjer sitt kärnerbjudande med dörröppnare och image- och lojalitets-skapande aktiviteter.

Frukostseminarium den 19 mars

De 12 tillväxtfaktorerna kan alltså kopplas till ditt företag för att se mönster. Var finns styrkorna, svagheterna och tillväxthindren?

Vill du veta mer om hur du kan använda dessa tillväxtfaktorer i ditt bolag? På torsdag den 19 mars kör vi ett frukostseminarium där Magnus Burvall från Syntesia berättar mer om vad som utmärker tillväxtbolagen och vad du kan lära av dem.

Anmäl dig här

 

 

Lämna en kommentar 0 kommentarer