Kostnadsfri videoserie om hur vd skapar en digital tillväxtmotor

Är du vd och tycker att det är svårt att ta greppet om era intäktsflöden? Funderar du på om du får bra utväxling på er sälj- och marknadsbudget? Många vd:ar vi träffar tycker det är svårt att förstå hur de ska driva moderna arbetssätt för att få tillväxt och de känner sig utelämnade till leverantörer. Jag vill tipsa om en kostnadsfri videoserie vi tagit fram. Kanske kan den snabbspola dig till en tydligare helhetsbild.

En utmaning för många vd:ar när vi startade Certus 2013 var att veta vad man borde göra, och inte, digitalt – för att kunna sälja mer med hjälp av moderna arbetssätt. Till att börja med gjorde vi mycket för att utbilda. Därefter hjälpte vi många företag att bygga, till exempel sätta upp system och komma igång med vissa digitala arbetssätt.

Nu, nästan 10 år senare kan vi konstatera att det som då var nytt för många, inte längre är lika nytt. De flesta företag idag, oavsett storlek, gör content som de sprider på olika sätt. Många har skaffat system för att generera leads. Många underhåller sina relationer med hjälp av e-post, nyhetsbrev och liknande. Och många arbetar med social försäljning på LinkedIn.

Det som är intressant är dock att det fortfarande är få som fått igång maskinerna och på riktigt får de resultat som de vill ha och borde kunna få.

Komplexiteten ökar

En utmaning är fortfarande, enligt vår mening, att få ihop alla delar till en helhet. Och det är en utmaning som blivit större med åren.

Komplexiteten inom digital marknadsföring och försäljning har ökat och fortsätter att öka. Det är ännu svårare idag att välja och välja bort. Många vet inte vilka aktiviteter som ger resultat och därför tenderar floran av aktiviteter man gör att växa.

Det här leder till en suboptimering av marknads- och säljbudgeten och osäkerhet kring huruvida du får utväxling på ditt sälj- och marknadsteam. Det brukar också skapa frustration hos både beslutsfattare och de som operativt ska göra jobbet.

Gammal videoserie som fortfarande är aktuell

Vi gjorde nyligen en inventering av vårt content och hittade en videoserie som vi spelade in redan 2015. Det som överraskade oss var att innehållet fortfarande är så relevant. Idag använder vi i viss mån andra begrepp. Men utmaningarna är i stora drag desamma nu som då.

Videoserien beskriver på ett pedagogiskt sätt (om jag får säga det själv) hur du som är vd, eller medlem av ledningen, kan förhålla dig till digitala arbetssätt för försäljning och marknadsföring. Den tar också upp en hemlighet för tillväxt som många missar.

Helhetsbild för dig som är vd

Mitt tips är att titta på de tre delarna i videoserien. De är gratis och kan snabbspola dig till ökad förståelse för helheten. Även om ni redan gör mycket av det som tas upp så finns det en del insikter som vi märker att många fortsatt har nytta av.

Del 1: Så här skapar du en tillväxtmotor i ditt bolag

Del 2: Så här bygger du en nykundsapparat som ger nya leads och affärer

Del 3: Så här får du ihop marknadsföring och försäljning

Innehållet passar framför allt för företag som säljer mer komplexa tjänster eller produkter och som har personal inom både marknadsföring och försäljning.

Utmaningar idag

De senaste åren har vi på olika sätt hjälpt kunder att få till det vi beskriver i videoserien.

Utmaningarna idag handlar mycket om att få det att hända i praktiken. I mångt och mycket handlar det om att vd och ledning behöver ta kontroll och besluta, till exempel:

  • Hur ni ska arbeta med kommunikation och försäljning
  • Hur dessa områden ska samverka med till exempel affärs- och tjänsteutveckling
  • Hur ni ska organisera er och få ihop ett fungerande team inkluderat säkra den kompetens som behövs.

Genom att ta del av videoserien kommer du att få fördjupningar inom områden där vi ser att många kör fast idag.

Den nya säljmodellen i en digital värld

Vi hoppas att materialet ger dig inspiration till saker ni kan göra i ditt företag för att växa.

Lämna en kommentar 0 kommentarer