McKinsey redo för branschskifte

Utmaningar med försäljning, ökad konkurrens, problem med lönsamhet och ”trögare” att få till affärer. Många konsulter och bolagsägare jag träffat säger samma sak. De undrar om det beror på konjunktur och när det ska ”lossna”. Står vi konsulter inför förändringar som är svåra att upptäcka ”inifrån”? Står vi till och med inför strukturella förändringar som innebär en våg av disruptiv innovation? Där nya spelare med andra affärsmodeller kan leverera bättre värde, billigare och snabbare?

Det vore ironiskt om vi konsulter skulle råka ut för det vi ofta pratar med våra kunder om: Att det är viktigt för ledare i en bransch att förstå förändringar i omvärlden och agera vid förändringar. Klassiska exempel är branscherna för musik (spotify), videouthyrning, ståltillverkning, mobiltelefoner (apple).

Frågan är om konsultbranschen och professional services står på tur? Det hävdar i alla fall Clayton Christensen i en artikel I Harvard Business Review. McKinsey tas upp som exempel på ett bolag som förbereder sig för stora förändringar.

Artikeln kommenteras även på McKinseys hemsida:

”We are in a time of significant changes in the world.
Why should we think we are immune?”
Dominic Barton, Global Managing Director, McKinsey

Det är svårt att sia om framtiden. Men artikeln stödjer mina spaningar och kan förklara vissa av de utmaningar som speciellt mindre konsultbolag upplever. Jag har personligen sett exempel på bolag som bygger på affärsmodellerna 2 och 3 i artikeln. Till exempel har jag som bolagsägare köpt tjänster från företag i USA. De har andra leveransformer och tjänsterna ger mer värde för pengarna jämfört med traditionell konsultverksamhet.

Ett annat exempel är hur nätverksspelare tar position i olika sektorer. Ework är ju ett känt exempel som vuxit från 0 till 3 Mdr på 10 år. Och som siktar på att nå 5 Mdr inom några år. Även i andra sektorer i konsultbranschen finns nya modeller. Vissa spelare erbjuder fristående konsulter med bakgrund från McKinsey, BCG och Bain, så att kunden själv kan plocka ihop sitt ”dream team”.

Min spaning är att förändringar kommer att ske i konsultsektorn framöver. Och att det innebär stora möjligheter för mindre bolag. De större bolagen sitter mer fast i traditionella modeller och behöver längre tid för att förändra.

Läs artikeln här: Consulting on the Cusp of Disruption

Lämna en kommentar 0 kommentarer