”Perfect is a lousy standard”

Jag tror att vi alla lite till mans ”lider” av perfektionism. Det är en positiv egenskap att vilja göra saker och ting bra. Men det kan också vara en tidstjuv och ett hinder.

Något som slår mig nu när vi jobbar mycket med digital marknadsföring både själva på Certus Growth och med kunder, är hur ofta denna aspekt gör sig påmind.

Onödigt att lägga tid på fel saker

Dels tror jag att vi (jag, kanske du? och andra) ofta är mer noggranna än vad som krävs. Till exempel kan vi drabbas av publiceringsångest och vilja ändra varje detalj i ett mail. Eller justera bildplaceringen i en presentation i det oändliga.

De där sista 20% i ansträngning för att få det perfekt kostar mycket. Och det sista finliret brukar inte göra någon egentlig skillnad för mottagaren. De fingranskar i regel inte det du gör – på samma sätt som du själv.

Jag menar inte att vi inte bör sträva mot kvalitet. Kvalitet är bra! Men det är onödigt att lägga tid på fel saker.

Skillnaden mellan ”perfect” och ”outstanding”

Självklart är den lägsta nivån eller ”hygiennivån” olika beroende på bransch och roll. För high-end konsultbolag är hög grad av finish och grafisk kvalitet viktigt för intryck och varumärket. Kunder förväntar sig en hög kvalitetsnivå på dokument, presentationer eller publiceringar på webben.

Men när du arbetar med digitala arbetssätt kan detta bli ett hinder.

Tony Robbins uttryckte det så här:

Perfect is a lousy standard.
What you should aim for is outstanding.

Och menar att för att vara outstanding behöver du inte göra allt perfekt, du behöver bara vara lite bättre än konkurrenterna.

För höga krav på ”glossiness” ger för låg aktivitet

På mindre bolag eller i en kompetensgrupp inom ett större konsultföretag behöver alla vara något av 10-kampare och därför kan perfektionism vara ett stort hinder. Det är kontraproduktivt att eftersträva maximal ”glossiness” eftersom det ofta resulterar i att man inte kommer igång alls eller att man inte lyckas avsluta projektet. Man får helt enkelt mycket lägre aktivitet än man skulle behöva.

Läs gärna vår minirapport på samma tema: Fem fallgropar vid utveckling i mindre bolag. Om varför perfektionism brukar vara extra utmanande för den som kommer från en storbolagsmiljö. Och varför iterativt arbete funkar bättre än vattenfallsprojekt.

Utmana kraven på perfektion

För egen del var det en stor kulturkrock att gå från Accenture med höga krav på kvalitet i detaljerna, via andra mindre bolag till en ”startup” inom Executive Search. Det tog mig ett tag att på ett effektivt sätt kombinera professionalismen och systematiken jag uppskattade hos Accenture med kraven på iterativa utveckling i ett bolag i uppstart. Jag har personligen fortfarande drag av perfektionism och hög ambition som ibland hindrar mig i det dagliga arbetet.

För två år sedan gav jag mig själv en utmaning – Certus ”Unedited” – The 30-day content challenge. Det var en insats för att verkligen ”exponera” mig själv mot dessa hinder och utmana kraven på kvalitet och perfektion. Även om jag känner många professionella KBT-psykologer och teoretiskt rätt väl kan beskriva orsakerna (i form av rädsla för sociala negativa konsekvenser till exempel) så behövs det ändå ”träning” i att sänka kraven ibland.

 


Lämna en kommentar 0 kommentarer