Rapportering från Digital Bootcamp 4.0

I onsdags (7 juni) genomförde vi det första tillfället av vår helt nya Digital Bootamp – version 4.0. I denna nytappning har vi och Patrik Nordkvist (www.forsaljningschefen.se) slagit ihop våra metoder och arbetssätt till ett gemensamt ramverk för vad vi kallar den Nya Säljmodellen.

Denna ”säljmodell” heter förvisso ”nya” säljmodellen. Men den är egentligen långt ifrån ny.

More...

Vi tar fasta på att många buzzwords och moderna begrepp mest försvårar för de som inte är proffs på det digitala.

The New Basics

Det vi anser behövs i stormen av budskap om ”det nya” är snarare att gå tillbaka till, och ”komma ihåg”, basics i form av discipliner och kunskapsområden som är tidlösa. För de är i allra högsta grad aktuella fortfarande.

back to basics

Här tänker jag till exempel på grundläggande strategi, försäljning och marknadsföring. Och områden som kommunikation, copywriting och relationsförsäljning.

Det som är nytt är att dessa klassiska discipliner behöver sättas i ett nytt sammanhang, där taktikerna, och metoderna är nya och drivna av digitaliseringen.

Men, det kanske är dags att vi börjar kalla en spade för en spade…

Val av rätt transaktionsmodell

Under Digital Bootcamp gick vi igenom några modeller och verktyg som vi vet hjälper företagare, ägare, ledare, experter, säljare och marknadsförare att få en gemensam bild av hur allt hänger ihop. En fördel är att de enklare kan sortera i floran av taktiker, kanaler, metoder, system och koncept som hela tiden utvecklas i allt snabbare takt.

Det gäller att hitta ett pragmatiskt sätt så att det blir görbart för den som faktiskt ska köra de dagliga arbetsrutinerna vecka efter vecka.

transaktionsmodellerna

De tre transaktionsmodellerna

Vi pratade till exempel om att det enbart finns tre sätt att sälja något online. Deltagarna fick tydliggöra vilken av dessa ”transaktionsmodeller” som de borde agera inom.

Och redan här finns det möjlighet att undvika misstag som många gör redan på denna första nivå.

Ett av de mest klassiska misstagen bland företag vi träffar är nämligen att de gör digital ”branding” istället för vad vi kallar ”relationsmodellen”. Det fungerar sällan för kunskapsföretag (i alla fall inte på ett effektivt sätt och till en vettig kostnad).

Relationsmodellen å andra sidan kan rätt utförd ge 100% mätbara flöden av kommunikation, relationsbyggande och försäljning. Det gör att du i väldigt konkreta steg kan gå från ”hope marketing” till ett förutsägbart och systematiskt nykundsflöde.

Design av rätt säljmodell

Därefter gick vi igenom de olika varianterna av den nya säljmodellen och deltagarna fick analysera dessa utifrån sin egen verksamhet.

Många blir förvånade när de får höra att modellen för inbound marketing (eller marketing automation) är en av fem varianter och att det finns fyra andra att beakta. Det är förstås viktigt för ägare och ledare att välja rätt modell för att kunna organisera sin försäljnings- och marknadsprocess, ta kontroll över den ekonomiska kalkylen och säkra positiv ekonomisk avkastning för sin digitala satsning.

Höjdpunkten under mötet var när deltagarna själva fick bygga sitt nya nykunds- och försäljningsflöde. Då gäller det att kombinera det traditionella och det moderna, marknad och försäljning, online och offline, för att få bästa möjliga effekter och nyttja det egna företagets styrkor.

”Flödet” utgår från en mängd nästintill standardiserade ”legobitar” av aktiviteter som är tillgängliga för de flesta bolag idag. Men du bygger ihop rätt kombination av dessa legobitar (process-steg) till din helt företagsunika process, som med minsta möjliga insats kan generera nya kunder och försäljning förutsägbart.

Nästa Digital Bootcamp

Det var fantastiskt kul att få bekräftelse från deltagarna att centrala begrepp och synsätt som tagit oss själva 10 år att iterera fram går att förmedla på bara 4 timmar. Och på ett sätt som går att agera på direkt….

Betyget från deltagarna var 5.5 av 6 möjliga och förbättringsförslagen handlade snarare om att förlänga (!) tiden och fokusera mer på vissa områden än om att ändra något i innehållet.

Vi har bokat in två nya tillfällen för Digital Bootcamp under hösten; 14 september och 25 oktober.

Om du funderar över vad nästa naturliga steg är för er, för att få till ett modernt och mer förutsägbart nykundsflöde, så rekommenderar jag dig att kolla upp Digital Bootcamp.

Här kan du läsa mer och anmäla dig

Lämna en kommentar 0 kommentarer