Webinar: Bättre resultat med webinarier

Att köra webinars är ett smart grepp för dig som använder digitala arbetssätt som stöd för relationsbyggande och försäljning. Webinars fyller nämligen flera syften samtidigt.

I den här bloggposten visar vi hur du kan använda webinarier för att fånga leads, bygga relationer och skapa affärer. Och vi bjuder in till ett webinar om webinarier!

More...

Fördelar med webinarier

Det är enkelt för deltagarna att vara med på ett webinar framför sin egen dator (vilket höjer deltagandet jämfört med vanliga seminarier). Men det finns en rad andra fördelar också:

 • Anmälningssidan för webinaret för in kontakter på din epostlista. Den fyller alltså samma roll som en landningssida eller opt-in-sida.
 • Webinaret kan med andra ord jämföras med en Lead Magnet (det vill säga premium-content som intressenten får i utbyte mot sin epostadress). Det är en chans att bidra med värde till din målgrupp under hela 30 – 60 minuter. Dessutom är det ofta snabbare och enklare att ta fram än en rapport.
 • I webinaret får du en personlig kontakt (om än inte fysisk), varför webinaret kan vara en bättre relationsbyggare än exempelvis en nerladdningsbar rapport.

Olika sätt att använda ett webinar

Ett webinar kan användas på många olika sätt:

 • För att locka nya intressenter till din maillista och visa vilket värde ni kan tillföra.
 • För att först ge värde och sedan erbjuda något specifikt i slutet av själva webinaret.
 • Gentemot befintliga kunder som kundvård och/eller i merförsäljningssyfte.
 • Som startpunkt för en ”webinar-funnel.”

En webinar-funnel är ett relativt enkelt sätt att bygga det vi kallar för Marketing Funnels. Det vill säga en serie automatiska email som inkluderar alla steg i ett komplett kommunikationsflöde; från attrahera, via bygga relation, till konkret call to action.

Det är mätbart, automatiskt och skapas utifrån en målgrupp, ett budskap, ett erbjudande.

En webinar-funnel är därför ett bra sätt att få igång digitala arbetssätt. Genom att sätta ett flöde på plats, som dessutom sker automatiskt, så eliminerar du flera av de utmaningar som brukar sätta käppar i hjulet för de som försöker få marketing automation och liknande metoder att hända i praktiken.

Se vårt webinar om webinars!

För ett tag sedan höll vi ett webinar om hur kan få bättre resultat med hjälp av webinars.

Vi går igenom:

 • Olika typer av webinars
 • Vad som krävs i form av verktyg
 • Hur du kan koppla en funnel till ditt webinar
 • Tips för innehåll och genomförande

Här kan du se inspelningen: Bättre resultat med webinars

Lämna en kommentar 0 kommentarer