Så här kan du rekrytera smartare och bygga en kandidatfabrik

Behöver ni rekrytera nyckelkompetens som är svår att hitta? Eller har ni stora rekryteringsbehov?

Många företag har problem med sin rekrytering. Det är en konkurrensfråga när kompetensen inom ett visst område är knapp och alla jagar samma kandidater. Företag lägger mer och mer resurser på rekrytering och det liknar närmast en kapprustning.

Jag vill tipsa om ett seminarium den 31 januari som handlar om hur du kan rekrytera smartare:  Frågar du chans på första dejten?

Rekrytering ett marknadsföringsproblem

Vår allra första rapport handlade om rekrytering. Jag hade drivit executive search där vi rekryterade interimschefer och konsulter, och vi använde rapporten som en så kallad Lead Magnet.

Det var starten på vår maillista och kommunikationen gentemot vår målgrupp. Men istället för rekrytering var det försäljning som blev ”vår grej”. Vi började hjälpa kunder med det vi själva gjorde för att sälja – digital kommunikation som driver försäljning.

Nu 4,5 år senare känns det som om cirkeln är sluten. Vi ser nämligen ett stort sug efter marknadsföring för att skaffa kandidater. Och tillsammans med vår partner, Wildfire, har vi inlett projekt för flera större företag som har stora rekryteringsbehov.

Passande nog hette den där allra första rapporten ”Rekrytering – ett marknadsföringsproblem”. 🙂

Vad är Inbound Recruitment?

Ett begrepp som förklarar ”det nya sättet att rekrytera” är Inbound Recruitment.

Helst skulle vi vilja komma bort från engelska ”buzz words” men eftersom många är bekanta med begrepp som Inbound Marketing, Content och Employer Branding så faller vi till föga och använder dem vi också.

Syftet med Inbound Recruitment är detsamma som för Inbound Marketing – att locka intressenter istället för att jaga. Det handlar om att gradvis bygga upp intresse, ge information som hjälper målgruppen, skapa förtroende för ditt företag och visa på det värde ni tillför – oavsett om mottagaren är en potentiell kund eller kandidat.

Principerna för att generera kandidater är alltså desamma som för att generera leads och kunder. Och systemen som möjliggör arbetssätten är också desamma.

Bygg en kandidatfabrik – Frukostseminarium

Mycket har hänt sedan vi skrev den där första rapporten. Nu kombinerar vi metoderna för headhunting med systematisk digital kommunikation (inbound marketing). Och i projekten samarbetar vi med Wildfire som är experter på kultur och employer branding. Summan kallar vi för ”kandidatfabriken”.

Wildfire är starkt etablerade i Sverige inom HR och arbetar du med HR har du kanske haft möjlighet att delta på något av deras populära evenemang.

Vill du veta mer om inbound recruitment, hur du kan bygga en kandidatfabrik eller bara få inspiration för hur du kan kommunicera mer lockande med kandidater?

Välkommen på frukostseminarium ”Frågar du chans på första dejten?”

Onsdag den 31 januari

Arrangerat av Wildfire och Certus Growth

Anmäl dig här! När du rekryterar: Frågar du chans på första dejten?

Lämna en kommentar 0 kommentarer