Skillnaden mellan Social Selling och Inbound Marketing

Både Social Selling och Inbound Marketing handlar om att nå nya prospects och sedan underhålla dessa relationer för att öka chansen att de blir kunder. Så vad är skillnaden och spelar den någon roll?

More...

I både Social Selling och Inbound Marketing handlar det om att:

  • Komma i kontakt med potentiella köpare tidigt i deras köpprocess, helst innan de aktivt börjar leta efter en lösning.
  • Bjuda målgruppen på content som ger värde och svarar på kontaktens frågor (till och med frågor som personen inte vet att hen borde ställa men som löser dennes problem).
  • Underhålla sina relationer över tid

"One-on-one" eller "one-to-many"

En skillnad mellan disciplinerna är att kommunikationen i Social Selling sker ”one-on-one”. Säljaren, konsulten, experten väljer vilket content han eller hon ska skicka till vem och gör det personligen.

Inom Inbound Marketing kan kommunikationen verka personlig och ske utifrån målgrupp eller segment i målgruppen. Men den är likväl ”one-to-many”. Ofta görs kommunikationen centralt där någon kommunicerar till hela målgruppen.

Båda disciplinerna strävar efter dialog men även här är skillnaden ”one-to-one” och ”one-to-many”. I Social Selling sker dialogen i regel direkt med respektive person. I Inbound Marketing kan någon ställa en fråga men svaret sänd i regel till alla.

Hitta ett kommunikationsflöde som funkar för er

Detta sagt så menar vi att begreppen egentligen inte spelar någon roll. De är myntade av spelare med en specifik agenda, vanligtvis att sälja ett system.

Inom Marketing Automation hävdar man till exempel att ”marketing ska generera leads till säljarna”. Och då blir det viktigt att dela upp processerna.

Eftersom de flesta konsult- och expertföretag inte har vattentäta skott mellan marknadsföring och sälj - man kanske inte ens har någon marknadsförare eller några säljare - så är uppdelningen mindre relevant.

Det handlar snarare om att hitta ett kommunikationsflöde som fungerar för den egna organisationen, där alla har samma mål; att skapa kontakter, underhålla relationer och stänga affärer.

Då kan du kombinera komponenter från olika metoder och få ett arbetssätt som fungerar optimalt för er. Det är inte online eller offline, personligt eller digitalt, individuellt eller centralt. Det kan vara både och.

Tidlösa "basics"

Så, dras inte med i ”hypen” kring alla nya taktiker – ofta utgör dessa bara en del av hela din sälj- och marknadsprocess.

Ta snarare fasta på tidlösa ”basics” - grundprinciper som fortsätter att vara lika aktuella nu som förr: kundsegment och er förmåga att uppfylla deras behov, huruvida ni särskiljer er från era konkurrenter, erbjuder relevanta tjänster osv.

Sedan kan du komplettera med digitala arbetssätt som effektiviserar möjligheten att synas och kommunicera mot fler - oavsett vad de kallas.

Webinarium om Social Selling den 12/12

Missa inte vårt kostnadsfria webinarium om Social Selling på måndagen den 12 december.
Patrik Nordkvist visar sin metod för hur du som är konsult eller expert
kan öka effektiviteten i ditt säljarbete.

Lämna en kommentar 0 kommentarer