Spaning 2016: Allt större påverkan från digitalisering

Vad blir viktigt för experter och kunskapsföretag under 2016? Här är första delen av min spaning i tre delar.

”Digitalisering” är inget nytt fenomen men min första spaning för 2016 är ändå digitaliseringstrenden. Jag är övertygad om att den får allt större påverkan på hur vi driver företagsverksamhet.

Digitaliseringen kan ses som ett hot eftersom konkurrensen ökar, nya spelare kommer in och nya affärsmodeller föds. Den kan också ses som en möjliggörare eftersom den erbjuder nya möjligheter till utveckling, effektivisering och kommunikation.

Hur påverkar digitaliseringen dig?

Många pratar väldigt abstrakt om digitalisering på ett sätt som har lågt instruktionsvärde och mystifierar begreppet i onödan.

Vår ambition är att förenkla och förklara vad digitalisering betyder i praktiken; hur du som expert eller entreprenör kan arbeta med digitala arbetssätt för att bidra till din tillväxt och försäljning.

digitalisering

Några som också tagit sig an uppgiften att förklara vad digitaliseringen kan betyda för dig som entreprenör och företagare är Goodfellows (www.goodfellows.se). Tillsammans med nätverket Connect Väst driver de just nu en seminarieserie i Göteborgsregionen.

I det första seminariet höll Linus Malmbeg från Cordial (www.cordial.se) en mycket uppskattad presentation ”Time to Tipping Point”. Bland annat tog han upp tre områden där digitaliseringen påverkar dig som driver mindre företag.

  • Digitaliseringens disruptiva kraft verkar när din verksamhet går från en analog affärslogik till en digital och ni gör något radikalt annorlunda som ger märkbart större kundvärde. Disruption handlar ofta om förändrade kundbeteenden.
  • Digitaliseringens effektiva kraft handlar om att göra det du redan gör bättre, snabbare och effektivare – genom att utnyttja kraften i IT på ett listigare sätt. Exempelvis genom att införa affärssystem av olika slag för att frigöra tid och spara pengar.
  • Digitaliseringens kommunikativa kraft ligger i möjligheterna att kommunicera på ett radikalt mer träffsäkert sätt med dina målgrupper och urskilja er från mängden. Tidigare ”skrek” man ut ett budskap och hoppades att någon skulle höra. Idag behöver du istället deltaga i dialogen där kunden är.

Kolla video och case

Seminariet med LinusSeminarium Malmberg finns inspelat på video och den kan du ta del av här. Jag rekommenderar starkt att se den.

När du fyllt i din e-postadress får du tillgång till videon. Du får också mer information om Goodfellows och Connects initiativ för att öka kunskapen om digitalisering för mindre bolag.

Det här är för övrigt ett case där vi på Certus Growth stödjer kommunikationen kring initiativet. Du kan se det som ett exempel på hur du kan använda verktyg och arbetssätt för digital leadgenerering kopplat till seminarier.

Det här var första delen av min spaning i tre delar. Missa inte del två. Då skriver jag om den ökande betydelsen, även för mindre kunskapsföretag, av att ha en tydlig strategi.

Lämna en kommentar 0 kommentarer