Tid kostar

Rapporten ”Det största hindret” har genererat en del synpunkter. Idag vill jag lyfta fram en kommentar som jag tror att många känner igen sig i: ”Vi har gjort insatser för att utveckla vissa områden men vi tappar ofta bollen efter ett tag. Vi twittrade och bloggade t ex under en period men sen dog det ut.” 

Kommentar:
Det här är ett vanligt scenario. Ofta kan orsakerna vara följande:

  • att rutinen för arbetet inte är genomtänkt (vem ska skriva, när, hur ofta osv)
  • att målet för rutinen inte är tydligt
  • att det saknas mätning och uppföljning av aktiviteten
  • att ägarna inte estimerat och avsatt återkommande tid för rutinen (själva eller via en medarbetare)

Det är svårt att motivera tid på något som inte ger någon mätbar nytta.

Ett bättre sätt är att definiera helhetsprocessen. Att twittra och blogga kan t ex vara delaktiviteter i processen ”lead generering”. Den processen ska ge mätbara leads som leder till sälj. Om Twitter visar sig vara en kanal som ger mycket trafik (intressenter) som sedan blir till prospekts som blir till kunder – då kan aktiviteten i allra högsta grad vara motiverad… och dessutom motiverande att utföra, för den som fått uppgiften.

Vad beror det på att just konsultföretag verkar ha svårt med löpande rutiner? Ett skäl är självklart att konsulterna prioriterar kundprojekten. Ett annat skäl kan vara att vi konsulter är vana att köra projekt som åstadkommer leverabler. Vi är inte lika vana att estimera och disciplinerat utföra och följa upp repetitiva processer som ska generera resultat löpande.

Det är alltså lätt hänt att vi underskattar den tid som kommer att krävas och därför alltför lättvindigt introducerar ett nytt arbetssätt.

Att prioritera och prioritera bort

Bolagsledare måste erkänna att en process (oavsett hur stor eller liten den är) tar viss tid och innebär en kostnad att köra. Och intäkten från en process måste vara större än denna kostnad. Begränsningar kan fortfarande finnas i form av tid eller kassa men då är det snarare ett finansieringproblem.

Det gäller att prioritera rätt för att uppnå ägarnas mål. Detta är något av det viktigaste för att kunna hantera det största hindret för konsultbolag: bristen på tid och fokus. Enkelt uttryckt: det gäller att inte göra onödiga aktiviteter. Vi bolagsledare pratar gärna i termer av ROI, men glömmer ofta bort kostnaden för TID när det gäller våra egna interna processer.

Om du missat rapporten ”Det största hindret för framgång” som handlar om just tid, fokus och systematisering, klicka här.

Lämna en kommentar 3 kommentarer