Tyck till: vad ska Certus utveckla?

Hur kan bolagsägare bäst utveckla tjänster som kunderna verkligen efterfrågar? Du som jobbar med IT och agil utveckling känner kanske till metoderna för Lean Startup. De är framtagna för mjukvaruutveckling men har ett tänk som även kan tillämpas för utveckling av konsulttjänster.

I korthet handlar det om att utveckla endast det som potentiella kunder vill ha. Det låter självklart men faktum är att företag vanligtvis gör tvärtom: förälskar sig i en produkt eller tjänst som de utvecklar och sedan försöker sälja.

Det handlar också om att avancera i små iterationer, testa hypoteser, mäta kundvärde och få igång en dialog.

Vi följer denna metod i uppstarten av Certus Growth. I första fasen genomförde vi problemintervjuer för att verkligen förstå utmaningarna för ägare och ledare i konsultbranschen. Några av de vanligaste är:

  • Brist på tid och fokus
  • Begränsad tid för intern utveckling eftersom alla är operativa i kundprojekt
  • Tuffare konkurrens och krympande marginaler
  • Försäljningen är personberoende, ojämnt fördelad och ”manuell”.
  • Svårt att positionera sig på marknaden och få ut budskap om sina unika fördelar till kunder.
  • Svårt att hitta och attrahera rätt kandidater.

Nu går vi in i nästa fas där vi genomför lösningsintervjuer.

Lösningsintervjuer

Baserat på problemintervjuerna har vi tagit fram några idéer för tjänster som vi tror kan vara intressanta för målgruppen. Lösningsintervjuerna syftar till att testa intresse för, och värde av, dessa konkreta lösningar.

Vi söker personer med följande profil:

  • Äger eller leder ett konsultbolag om minst fem personer
  • Har intresse för entreprenörskap och företagande
  • Gärna ligger i frontlinjen när det gäller nya metoder och verktyg för att driva och utveckla företag

Observera att vi fortfarande inte har något att sälja utan endast vill ha feedback. En fördel för de som deltar är emellertid förtur på betatest av tjänster längre fram.

Är du nyfiken på våra idéer och kan tänka dig att delta i en lösningsintervju? Eller känner du någon annan som passar profilen? Hör av dig med kontaktuppgifter till david@certusgrowth.se.

Och dela gärna den här posten om du har vänner i ditt nätverk som driver konsultbolag.

Lämna en kommentar 0 kommentarer