Vad är content marketing?

Content marketing har etablerat sig starkt på senare år. Det märks inte minst på Google som uppger 59,7 miljoner sökningar på begreppet.

Content marketing är ett sätt att marknadsföra som fokuserar mer på mottagaren än på avsändaren. I korthet handlar det om att skapa kommunikationsinnehåll som attraherar och behåller din målgrupp, för att i slutändan få dem att vilja att köpa från dig. 

More...

Istället för att pitcha dina produkter och tjänster så skapar och distribuerar du innehåll som är intressant, relevant och värdefullt för målgruppen. Innehåll som svarar på deras frågor och hjälper dem att lösa sina problem.

En ganska rättfram beskrivning är den här:

"Your customers don’t care about you, your products, your services…
they care about themselves, their wants and their needs.
Content marketing is about creating interesting information
your customers are passionate about so they actually pay attention to you."

Content Marketing Institute​

Vad är bra content marketing?

Bra content marketing kommunicerar information som mottagaren är intresserad av och i en kanal där mottagaren finns. Content kan bestå av exempelvis ”how to artiklar”, guider, checklistor, insikter, kartläggningar och jämförelser. Det finns mängder av kanaler som exempelvis olika sociala medier, din hemsida, blogg, videosajter, epost, vanlig post osv.

Bra content marketing har också aspekten ”nurture” och inkluderar mekanismer för att underhålla kontakten med intressenter över tid (vanligtvis via epost eller andra följarlistor).

Och det innehåller så kallade konverterande mekanismer för att få till en konkret ”call to action”, till exempel att du får en personlig kontakt genom att intressenten kommer till ett seminarium eller att intressenten köper något litet som ett första steg. Därför behövs mekanismer som tillåter att du kommunicerar rätt sak vid rätt tid.

Här finns det dock olika filosofier och vissa förespråkare för content marketing använder sig inte av konverteringsmekanismer för att få intressenterna att komma till dem.

De har istället ett mer säljinriktat tillvägagångssätt där säljare ringer upp personer som visat intresse för deras content.

Olika sätt att få kontakt med intressenter


  • Via konverterande mekanismer som inbjudningar och erbjudanden
  • Genom att ringa upp personer som visat intresse för företagets content

Vem passar content marketing för?

Content marketing används av företag i en mängd olika branscher och passar bra för företag som säljer B2B. Speciellt bra passar det för företag med långa säljcykler (som behöver underhålla intressenter över tid) och kunskapsintensiva företag som konsult, IT och andra expertföretag (som ofta behöver förklara nyttan med vad de gör).

Expertföretag har också mycket innehåll redan, även om det inte omvandlats till publicerbart content än. Ofta sitter innehållet fast i leveransmetodiken och i huvudet på experterna och säljarna. Här gäller det att omvandla leveransinnehållet till stoff som är intressant för kunderna, genom att lägga på ett lager marknadsföringstänk.

En fördel med content marketing är att du kan komma in tidigare i kundens köpprocess, (än vid traditionell marknadsföring). Du kan göra kunden medveten om lösningar som hon inte visste fanns och utbilda henne om tjänster som hon kanske aldrig skulle ha övervägt annars.

Lämna en kommentar 0 kommentarer