Vad är viktigast, marknadsföring eller försäljning?

Jag har börjat spela in en serie poddar om marknadsföring och försäljning, tillsammans med Patrik Nordkvist på Försäljningschefen. Under en inspelningsdag dök denna spontanfråga upp: Vad är viktigast – marknadsföring eller försäljning?

Det är en fråga som skulle kunna bli laddad med tanke på var vi tar avstamp; jag i marknadsföring, Patrik i försäljning.

Vi passade på att spela in och göra ett bonusavsnitt. Här kan du ta del av vår oskriptade reflektion kring frågan: Vad är viktigast – marknadsföring eller försäljning

Under videon hittar du en sammanfattning av våra ”takeaways”.
Det finns förstås massvis med perspektiv på  frågan om marknad och sälj och vad som är viktigast. Till exempel de här:

Storlek och mognad

När företaget är litet blir det ofta naturligt att organisera sig kring processen ”från kontakt till affär” och det blir naturligt att man samverkar i den. Entreprenören är med och fokus ligger på att tjäna pengar (oavsett vad aktiviteterna som görs kallas för).

I en start-up måste man se till att tjäna pengar – försäljning NU blir det viktigaste.

När företaget växer så uppkommer behovet av att stycka upp organisationen i avdelningar och med chefer, så att ledningen kan styra utifrån budget och resultat. Då tappar man ofta processperspektivet. Vissa saker blir inte gjorda för ingen avdelning känner att det är deras ansvar.

Olika definitioner

Det finns en begreppsförvirring som komplicerar frågan om huruvida marknadsföring eller försäljning är viktigast.

Är marknadsföring som ger affärer marknadsföring, eller borde det kallas för försäljning?

Det finns också många olika definitioner på marknad och sälj:

  • Vissa tänker på grupperna, det vill säga säljavdelningen och marknadsavdelningen. Då slåss man ofta om huruvida kort eller lång sikt är viktigast.
  • Andra tänker kompetens. Säljarna har ofta den bästa erfarenheten av one-on-one dialog medan marknadsförarna kan tillföra i kommunikationen one-to-many.
  • Ett tredje perspektiv är att se marknad och sälj som en process som går tvärs avdelningarna. Då blir det tydligt att avdelningarna behöver samarbeta och växeldra.

Kanske är frågan om vilken som är viktigast en dum fråga, men det är likväl en som dyker upp gång på gång. Vår slutsats är att det inte går att säga vilken som är viktigast. Det beror på var företaget är i sin utveckling och i allra högsta grad på vad man menar med marknad och sälj.

 

 

Lämna en kommentar 0 kommentarer