Vi söker ägare och ledare av konsultbolag med tillväxtambitioner

Vi söker ägare till mindre konsultbolag med ambitioner att utveckla eller växa sitt bolag. Syftet är en kortare intervju som del av vår marknadsundersökning med fokus på hur konsultbolag bättre kan nå sin potential.

Intervjun tar ca 1 timme och syftet är att lära från dig och förstå dina mål, hinder och utmaningar. I gengäld kommer vi att återkoppla resultatet av våra slutsatser om hur ägare till konsultbolag bättre kan nå sin potential.

Vi söker personer med följande profil:

  • Äger eller leder ett konsultbolag om minst tre personer
  • Har ett starkt intresse för entreprenörskap och företagande
  • Gärna ligger i frontlinjen när det gäller nya metoder och verktyg för att driva och utveckla företag
  • Har en ambition att växa sin verksamhet eller redan bevisat sin förmåga att skapa tillväxt

Är det du? Eller känner du någon annan som passar profilen?

Vi är mycket glada för såväl intresseanmälningar som tips. Maila kontaktuppgifter, till david@certusgrowth.se. Och dela gärna den här blogg-posten om du har vänner i ditt nätverk som driver konsultbolag.

Lämna en kommentar 0 kommentarer