​Sälj mer genom att jobba smartare


Vi hjälper dig att organisera, systematisera och automatisera er marknads- och säljfunktion.

​​Våra tjänster

Vi hjälper VD och ledningsgrupp att exekvera på sin strategi genom kontinuerlig utveckling av organisation, system, rutiner och kommunikation.

Certus IN

En insourcad funktion som bygger, kör och optimerar säljdrivande kommunikationsflöden.

Certus Automations

​Smarta automatiska kommunikationsflöden som mätbart genererar leads och försäljning.

Föreläsningar

​Föreläsningar om att organisera, systematisera och automatisera marknads- och säljfunktionen för bättre resultat.

Utbildningar

Utbildning, träning och coaching som ökar er organisatoriska förmåga och skapar fler resultatinriktade marknadsförings- och säljexperter i Sverige.

Framtidssäkra din försäljning

Bygg en egen modern säljapparat och skapa förutsägbar försäljning.
Vad ägare och ledare på kunskapsföretag behöver veta om relationsförsäljning i en digital värld.

Fyll i din e-post och få rapporten

envelope-o

​Så här jobbar vi på Certus Growthline-chart

F​okus på ekonomiska resultat

Vi jobbar hellre iterativt än i stora projekt med långa ledtider mellan idé och införande. Det gör att vi tillsammans med dig snabbare kan identifiera flaskhalsar, avveckla det som inte fungerar och stegvist prova fram den kortaste vägen till resultat för ditt företag.

Komplettera snarare än göra nytt

Vi kombinerar beprövade principer med nya metoder för att få resultat; online och offline, personligt och digitalt. Vi bygger på era styrkor och kompletterar med det som saknas. Vad kan ni återanvända? Vilka pusselbitar saknas? Vad kan göras smartare? Vilka rutiner behövs? Allt för att tjäna mer men göra mindre.

Systematik ​för mätbara resultat

Vi menar att processen för försäljning eller rekrytering behöver byggas som ett systematiskt flöde med olika komponenter som samverkar för att ge resultat. Först då blir effekten mätbar och ni slipper suboptimera på lösryckta aktiviteter med okänd effekt. Det räcker inte att skapa likes, klicks eller leads om de inte mätbart ger försäljning eller rekrytering.

exchange

Kunskapsöverföring

Vi tror på transparens och kunskapsöverföring. Då kan ni själva äga era processer, bli bra beställare och sitta i förarsätet om ni vill. I våra uppdrag arbetar vi nära dig som kund för bästa resultat och ni kan själva välja i vilken grad ni vill ”göra själva”.

​Välja och välja bort

De vanor, system och aktiviteter som införs ska ge resultat. Men det finns ​sällan en standardmall som passar alla. Det gäller att välja och välja bort med hänsyn till ditt företags bransch, säljkanaler, organisatoriska förutsättningar och utvecklingstakt. På så sätt kan vi optimera er budget och få det att hända i praktiken.

compass

Arbetssätt snarare än system

Vi menar att det är arbetssätten som får det att hända, inte systemen. Därför ska arbetssätten ställa krav på systemen - inte tvärtom. Vi rekommenderar de verktyg som stödjer ditt företag bäst så att ni kan räkna hem investeringen. Vi rekommenderar den metod som passar bäst utifrån er verksamhet och organisation, så att arbetet blir görbart i praktiken.

trophy

Få det att hända

​Vi fokuserar på att införa arbetssätt som är görbara i praktiken. Det vi inför hos dig är sådant vi själva gör och vet fungerar. Vi har skaffat över 80% av våra kunder genom digital kommunikation. Genom att ta del av vår erfarenhet kan du snabbspola er utveckling och undvika onödiga fallgropar.

"​Det är inspirerande, lärorikt och roligt..."

”Det är inspirerande och lärorikt att arbeta med Certus Growth. Med sin erfarenhet och tydliga struktur bidrar de aktivt till att skapa kreativa resultat med affärsnytta. Arbetssättet är flexibelt och framåtlutat och jag upplever att de verkligen vill vårt bästa. Dessutom är det väldigt roligt att arbeta med teamet på Certus Growth, så det blir många glada skratt.”


​Jan Gösbeck
​Partner, Fasticon Kompetens

Några ​av de företag vi arbetat med:


​Kunskap och insikter

Prenumerera på vår blogg om hur ni ​säljer mer genom att jobba smartare.

Bloggen är för VD och ledningsgrupp, experter som vill nå ut med sin expertis, samt för dig som arbetar med marknadsföring eller försäljning.

Uppdatera och uppgradera dina kunskaper om hur du får till effektiv marknadsföring och försäljning i praktiken.

Prenumerera på bloggen

envelope-o

Genom att anmäla dig samtycker du till mailutskick från oss med tips, råd, inbjudningar och erbjudanden. Dina uppgifter delas aldrig med någon annan och du kan avregistrera dig när som helst.