Om oss

På denna sida är det tänkt att vi ska skriva om vår historik och vårt stora ”Why”. Och sedan skryta lite om hur erfarna vi är, varför vi tycker att vi är bäst och visa upp oss på bilder i kostym.

Problemet med det är att du troligen är mycket mindre intresserad av oss, än av hur du kommer vidare med dina mål och planer.

Så, en om-oss-sida borde kanske handla mer om oss (ni och vi) än om Certus Growth. Det vill säga hur vi kan arbeta tillsammans.

Vi samarbetar bäst med personer och företag som:

  • Gillar resultat, utveckling och att lära sig nya saker
  • Ser samarbetet som ett partnerskap
  • Är trevliga att samarbeta med
  • Släpper in oss på insidan - ​då kan vi förstå er affär, agera som om vi vore investerare i ert bolag och ​stå på er sida i förhållande till leverantörer.
  • Vill tjäna pengar – men ofta som ett medel för att uppnå något annat
arrows-alt

En nätverksorganisation

I början av vår resa var vi ”David och Lotta” för våra kunder. Så är det i mångt och mycket fortfarande. Vi har inga fast anställda att "belägga" då vi utmanar den traditionella kronor-per-timme-modellen. Istället har vi byggt upp systematiska metoder, arbetssätt och modulariserade tjänster som  levereras i en nätverksmodell.

Vi sätter ihop det bästa teamet för dig som kund med utgångspunkt ​att ni ska klara så mycket som möjligt själva. På så sätt blir dina medarbetare våra kollegor.

Samtidigt behöver vi ofta komplettera med experter och resurser som utvecklar, tränar, coachar och utför.

Vi är oberoende system, leverantörer och metoder men vi ​pekar gärna på ​andra som vi tror kan vara bra för våra kunder beroende på deras situation och förutsättningar. Därför har vi nära samarbete med ett urval av partners samt ​relationer med ​leverantörer specialiserade inom olika nyckelområden.

David Tegenmark

David är grundare och VD för Certus Growth. Han hjälper företag​ att öka lönsamhet och tillväxt, skapa skalbara paketerade erbjudanden och ​​systematisera nyckelfunktioner i företaget. ​

david.tegenmark@certusgrowth.se
070 - 605 07 15

​Charlotte Tegenmark

Lotta hjälper företag med den praktiska implementeringen av metoder, arbetssätt och system. Hennes fokus ​är att skapa säljdrivande kommunikationsflöden ​och ​att träna kundens personal.

charlotte.tegenmark@certusgrowth.se
0707 - 34 44 45

More...

Våra kollegor - dina medarbetare

Vi arbetar ofta nära våra kunders egen personal. Som exempel:

​Linda

​Linda ​​är inbound manager. Hon ​​​har hand om trafik, mailkommunikation och sociala medier.

​Jan

​Jan är ​VD ​och ​driver lönsamhet och tillväxt​ genom ​att optimera strategi, organisation och budget. 

​Marianne

​Marianne är ​säljchef och driver arbetet med att få säljarna att anamma nya digitala arbetssätt.


robert.dybeck@wildfire.se
karin.holmberg@marrotec.com

​Mats

​Mats är expert och deltar i ​produktionen av content för att lyfta fram företagets expertis.


Våra ​partnerkollegor

​Beroende på målet för arbetet med oss kan du också komma att träffa någon av våra partners.

Patrik Nordkvist

Patrik driver Försäljningschefen.se ​som hjälper individer och företag att öka sin försäljning ​genom att ​införa moderna försäljningsmetoder.

patrik@forsaljningschefen.se
0709-10 22 00

Robert Dybeck

Robert är en av grundarna till Wildfire som hjälper företag att bygga ett starkt employer brand och attrahera talang på olika sätt.

robert.dybeck@wildfire.se
073 - 021 15 91

robert.dybeck@wildfire.se
karin.holmberg@marrotec.com
David Ashman

David Ashman

David är delägare till Galax Media som hjälper företag med mätning, analys och uppföljning, hemsidor och webb samt annonsering och SEO.

david@galaxmedia.se
0708 - 39 71 59

​Så här ​samarbetar vi med digline-chart

F​okus på ekonomiska resultat

Vi jobbar hellre iterativt än i stora projekt med långa ledtider mellan idé och införande. Det gör att vi tillsammans med dig snabbare kan identifiera flaskhalsar, avveckla det som inte fungerar och stegvist prova fram den kortaste vägen till resultat för ditt företag.

Komplettera snarare än göra nytt

Vi kombinerar beprövade principer med nya metoder för att få resultat; online och offline, personligt och digitalt. Vi bygger på era styrkor och kompletterar med det som saknas. Vad kan ni återanvända? Vilka pusselbitar saknas? Vad kan göras smartare? Vilka rutiner behövs? Allt för att tjäna mer men göra mindre.

Systematik ​för mätbara resultat

Vi menar att processen för försäljning eller rekrytering behöver byggas som ett systematiskt flöde med olika komponenter som samverkar för att ge resultat. Först då blir effekten mätbar och ni slipper suboptimera på lösryckta aktiviteter med okänd effekt. Det räcker inte att skapa likes, klicks eller leads om de inte mätbart ger försäljning eller rekrytering.

exchange

Kunskapsöverföring

Vi tror på transparens och kunskapsöverföring. Då kan ni själva äga era processer, bli bra beställare och sitta i förarsätet om ni vill. I våra uppdrag arbetar vi nära dig som kund för bästa resultat och ni kan själva välja i vilken grad ni vill ”göra själva”.

​Välja och välja bort

De vanor, system och aktiviteter som införs ska ge resultat. Men det finns ​sällan en standardmall som passar alla. Det gäller att välja och välja bort med hänsyn till ditt företags bransch, säljkanaler, organisatoriska förutsättningar och utvecklingstakt. På så sätt kan vi optimera er budget och få det att hända i praktiken.

compass

Arbetssätt snarare än system

Vi menar att det är arbetssätten som får det att hända, inte systemen. Därför ska arbetssätten ställa krav på systemen - inte tvärtom. Vi rekommenderar de verktyg som stödjer ditt företag bäst så att ni kan räkna hem investeringen. Vi rekommenderar den metod som passar bäst utifrån er verksamhet och organisation, så att arbetet blir görbart i praktiken.

trophy

Få det att hända

​Vi fokuserar på att införa arbetssätt som ​fungerar i praktiken. Det vi inför hos dig är sådant vi själva gör och vet fungerar. Vi har skaffat över 80% av våra kunder genom digital kommunikation. Genom att ta del av vår erfarenhet kan du snabbspola er utveckling och undvika onödiga fallgropar.