På VDs önskelista; fokus och klarhet – hur du säljer mer genom att göra mindre

Tidsbrist, eller snarare ”overwhelm” och känslan av att inte hinna bottna saker är entreprenörens, ägarens och VDs största hinder just nu. Och detsamma gäller det team inom framför allt marknad som rapporterar till VD. Detta enligt en undersökning under hösten där vi fört dialoger med åtskilliga VDs. Här är de största utmaningarna och en reflektion om vad lösningen kan vara.

Den senaste månaden har vi kontaktat över 2000 VDar som kör Hubspot, haft dialog med över 70 och genomför ett 10-tal analyser av deras intäktsflöden. Vi tog kontakt med dessa personer via e-mail för att förstå deras största utmaningar och förbättringsmöjligheter just nu när det gäller försäljning och marknadsföring.

De 3 viktigaste frågorna

De tre viktigaste frågorna som entreprenörer, företagare och VD ställer sig just nu är följande:

  1. Hur ska vi få fler leads och kunder och säkerställa att vår försäljning blir mer förutsägbar – i tider som blir alltmer osäkra?
  2. Hur ska vi bäst satsa våra resurser och vår budget för att förbättra vår försäljning inklusive nyttjande av digitala möjligheter?
  3. Och, hur ska jag personligen hinna med att driva utvecklingen av våra säljprocesser när jag slits mellan tusen olika prioriteringar?

Många saknar, eller jagar, känslan av fokus…

Det är tydligt att många just nu brottas med hög arbetsbelastning och splittring.

Jag kan själv känna igen mig i denna situation. Känslan av att inte riktigt hinna med allt och lite grand tappa kontrollen.

Det är lätt att hamna i reaktiv ”mode” med brandsläckning där man tvingas göra saker slarvigt – säkra leveransen till kunder, lägga extra energi på att säkra försäljningen och parallellt hinna med att hantera teamet och dagliga problem.

Om du känner igen dig i detta så kanske du också känner viss frustration över att du inte får koncentrera dig på en sak och göra den ordentligt.

Känslan av fokus är det många som saknar eller jagar.

För när du har fokus är det mycket lättare att hantera en värld av osäkerhet och förändring. Du får ett inre lugn och det blir enklare att se vad som är det viktiga.

Därför startar vi nu ett initiativ i syfte att bidra till fokus, klarhet och beslutskraft. Läs med här

… men skapar komplexitet

Verkligheten är emellertid sällan sådan. Speciellt inte om du driver ett bolag eller är VD. Och samma gäller om du arbetar inom marknad eller sälj i en entreprenöriell miljö eller på ett bolag med mycket förändring.

Situationen förvärras också av att vi människor tenderar att lägga till saker snarare än att ta bort.

Speciellt inom marknadsföring och försäljning har komplexiteten ökat enormt på senare år och aktivitetslistorna blir bara längre och längre.

Vikten av att välja bort

Så vad är då lösningen på dessa problem?

Ja en lösning som låter självklar men som inte är så lätt att exekvera på är det som Steve Jobs predikade:

“People think focus means saying yes to the thing you’ve got to focus on. But that’s not what it means at all.
It means saying no to the hundred other good ideas that there are.”

Lösningen är alltså att välja bort och förenkla. Och sedan bara göra det som behövs för att få resultat – och kraftsamla på det.

Det svåra är emellertid att veta vad man ska välja bort och vad man ska satsa på.

Följ vår ”community” för fokus, klarhet och beslutskraft

Du som följt oss ett tag vet att vi på Certus tagit på oss rollen att bidra till denna förenkling och känsla av kontroll för entreprenör, vd och ledning.

Nu bjuder vi in till ett nytt initiativ där vi förmedlar exklusivt innehåll. En ”community” för dig som vill få mer fokus, klarhet och beslutskraft när det gäller era intäkter och tillväxt.

Här är ett axplock ur innehållet:

  • 10 största utmaningarna för VD, marknad och sälj just nu – och framför allt hur du kan du lösa dem
  • Bakom-kulisserna-material för dig som gör utgående försäljning: hur vi körde en outbound-kampanj och fick 78 leads och 11 möten på 21 dagar.
  • Chans att betatesta nya tjänster som vi lanserar inom kort, som vi utvecklat i arbete med över 100 entreprenörsdrivna företag inom B2B och B2C under de senaste 10 åren.

Bland annat kommer vi att släppa en simuleringstjänst som vi tror kan bli till stor nytta. Den hjälper VD och ledning att snabbt få koll på potentialen i olika sälj- och kommunikationsflöden för att kunna utvärdera alternativ och fatta välgrundade beslut – och inte minst välja bort.

Gå med i vår community av likasinnade entreprenörer, VDs och andra med intäktsansvar.

Lämna en kommentar 0 kommentarer