Category Archives for "Vår uppstart"

Att utveckla ett konsultbolag

Lean Startup är ett hett område just nu och i en artikel om Coca Cola nyligen framgick att dryckesjätten använder Lean Startup-principerna för att främja intern innovation. Lean Startup används annars framför allt i utveckling av mjukvara. Men det finns helt klart en nytta även för tjänsteföretag. Fördelen är att tjänster är mycket enklare att utveckla och ändra jämfört med mjukvara och fysiska produkter. LÄS MER

Tyck till: vad ska Certus utveckla?

Hur kan bolagsägare bäst utveckla tjänster som kunderna verkligen efterfrågar? Du som jobbar med IT och agil utveckling känner kanske till metoderna för Lean Startup. De är framtagna för mjukvaruutveckling men har ett tänk som även kan tillämpas för utveckling av konsulttjänster.

I korthet handlar det om att utveckla endast det som potentiella kunder vill ha. Det låter självklart men faktum är att LÄS MER

4 trender som ger problem

Utmaningar för små konsultbolag

Jag har jobbat i konsultbranschen i 18 år (som storbolagskonsult, egen konsult, rådgivare åt interimskonsulter och som ägare av konsult- och rekryteringsfirman Certus Executives). Jag har därför haft förmånen att träffa många konsulter och konsultbolag, och kunnat se en del mönster för såväl utmaningar som framgångar. I och med starten av Certus Growth satte jag mig ner för att sammanställa mina iakttagelser.

LÄS MER

Frustrerande eller inspirerande?

När jag startade konsult- och rekryteringsfirman Certus Executives för åtta år sedan hade jag jobbat 10 år på Accenture och Connecta. Jag var bra på att utveckla organisationer, sätta processer och bygga fungerande team, så jag trodde att det skulle bli en enkel match. Det kom därför som en överraskning när jag insåg att utmaningarna för småbolag, speciellt i uppstart, var annorlunda.

LÄS MER

Behöver konsulter köpa konsultjänster?

Under senvåren har vi intervjuat företagsägare i olika branscher och gjort omfattande research. Vi har nu valt vår målgrupp – mindre konsultbolag med ambitioner att växa.

Konsultbolag förväntas ofta, konstigt nog, att både kunna och hinna göra allt själva, vad gäller utveckling av det egna bolaget. Samtidigt ska de ha fokus på att hjälpa sina kunder. En ofta omöjlig ekvation. Det finns tyvärr inte många som konsultbolagen i sin tur kan få hjälp av, som kan konsultbranschen och speciellt situationen för små ägarledda bolag.

Valet av inriktning kommer delvis av att vi inom systerföretaget Certus Executives haft många konsultbolag som kunder och att vi själva haft svårt att hitta leverantörer som kan erbjuda relevanta tjänster för småbolag.

Vi fortsätter våra intervjuer med ägare och partners i konsultbranschen för att kunna formulera de viktigaste frågorna som hindrar dessa entreprenörer och bolag att nå sin fulla potential.

1 100 intervjuer

Certus Growth är under uppstart. Vår mission är att verka för att fler företag växer, lyckas och blir lönsamma. Vårt mål är att intervjua 100 företagsledare/ägare för på djupet förstå deras utmaningar, framgångar, mål och frustrationer. I den här bloggen kommer vi sedan att ta upp just de områden som anses mest relevanta.