Tag Archives for " affärsmål "

Mål och utmaningar

En företagares mål och hinder

Vilka är företagarens största mål och utmaningar? Det är något vi på Certus Growth intresserat oss för sedan vi startade för ett och ett halvt år sedan. Genom en enkät till de som är med i Certus nätverk har vi samlat på oss en del statistik. Jag vill inte hävda att statistiken är helt vetenskaplig, speciellt som enkäten består av öppna svar som sammanställts. Men, här är en sammanfattning av vad företagare i kunskapssektorn svarat. LÄS MER