Tag Archives for " ägarfrågor "

ägarvilja

Hur överens är ni i ditt bolag?

Ägarvilja och samsyn mellan partners är något som, i min erfarenhet, ofta glöms bort i ägarledda bolag. Det är lätt att uppslukas av allt det operativa, på bekostnad av ägarfrågorna.

Det är också lätt att tro att alla vill samma sak och först när en situation uppkommer förstå att så inte var fallet. Jag talar av egen erfarenhet.  LÄS MER