Tag Archives for " innovation "

McKinsey redo för branschskifte

Utmaningar med försäljning, ökad konkurrens, problem med lönsamhet och ”trögare” att få till affärer. Många konsulter och bolagsägare jag träffat säger samma sak. De undrar om det beror på konjunktur och när det ska ”lossna”. Står vi konsulter inför förändringar som är svåra att upptäcka ”inifrån”? Står vi till och med inför strukturella förändringar som innebär en våg av disruptiv innovation? Där nya spelare med andra affärsmodeller kan leverera bättre värde, billigare och snabbare? LÄS MER