Tag Archives for " lönsam tillväxt "

snabbväxande bolag

Vad gör tillväxtbolagen för att växa uthålligt?

Snabbväxarna är företag som växer minst 25% per år över sju bokslut (Ahrens Tillväxtlista). De dubblerar sin omsättning vart tredje år, de är lönsamma, uthålliga och växer av egen kraft.

Hur kan detta vara möjligt? Och vilka möjligheter har konsult och kunskapsbolag att påverka sina tillväxtkrafter Forskning och erfarenheter från hundratals snabbväxande företag har kartlagt 12 tillväxtfaktorer som förklarar hur snabbväxarna skapar marknad och organiserar verksamheten.

I den här bloggposten delar Magnus Burvall, Syntesia, med sig av sina erfarenheter av tillväxtbolag och hur företag kan påverka sina tillväxtkrafter.

LÄS MER