​Relations​modellen

​Den digitala modellen som stärker relationerna och genererar försäljning för konsultbolag och andra kunskapsföretag

Visa hur ni är unika

Certus IN Relationsmodellen hjälper dig som är VD eller partner i ett konsultbolag att dra nytta av digitala metoder för att bygga relationer och öka er försäljning.

Konsult-, expert- och kunskapsföretag har speciella utmaningar vad gäller försäljning. Därför lämpar sig digitala metoder baserade på ”content” extra bra för dem.

Genom content kan du förlösa era experternas kunskap och förmedla hur ni är unika på marknaden.

Genom att systematisera och delvis automatisera kommunikationen stärker ni er förmåga att bygga relationer. Det blir enklare att hålla kontakt med många så försäljningen bli effektivare och mindre personberoende.

trophy

Hur fungerar Certus IN – Relationsmodellen?

Vi blir din oberoende partner som agerar rådgivare, tränare/coach eller utförare beroende på dina behov. Vi hjälper dig hela vägen från beslut och design till löpande utförande och optimering.

Du sitter i förarsätet och vi strävar efter maximal kunskapsöverföring till dig och din organisation. Det gör vi genom att arbeta tillsammans i det löpande arbetet över tid. Därför har vi ofta långsiktiga partnerskap med våra kunder.

Vi kan ta följande roller:

  • Oberoende rådgivare – så att ni gör rätt saker
  • Projektledare – som driver utvecklingsinsatser
  • Utvecklingsresurser – som inför nya system och arbetssätt
  • Utföranderesurser – som ser till att det händer, samverkar med och tränar din personal.
  • Expertresurser – som kan bidra med djupkompetens inom exempelvis annonsering, mätning, Analytics, Webb, CRM, Marketing Automation, content, copy m m

Certus IN levereras som ett abonnemang där vi löpande justerar fokus för vad som ska ingå. Allt utifrån er utvecklingstakt, förmåga och affärsmål.

Genom att du delar ett expertteam med andra företag får du en kostnadseffektiv lösning till en fast månadsavgift. Du får tillgång till den kompetens ni behöver och kan flexibelt gasa, bromsa och ändra kompetensmixen över tid.

Certus IN är framtagen i nära samarbete våra kunder och bygger på en unik införandemetod och leveransmodell.

 

Behöver ni också rekrytera?

Kunskapsföretag som behöver rekrytera kan få många synergier genom att köra Certus Inbound Recruitment parallellt med Relationsmodellen. På så sätt kan du attrahera kandidater och kunder med hjälp av samma metoder. Läs mer här om vårt erbjudanden inom Inbound Recruitment.

Det finns tre huvudsakliga inriktningar för Certus IN:

​Inbound Marketing

​Resultat från inbound marketing med optimal insats.

​​Relationsmodellen

​Den digitala modellen för konsultbolag och andra kunskapsföretag.

​Inbound Recruitment

​Den digitala modellen som får kandidaterna att komma till er.

​Kunskap och insikter

Prenumerera på vår blogg om hur ni ​säljer mer genom att jobba smartare.

Bloggen är för VD och ledningsgrupp, experter som vill nå ut med sin expertis, samt för dig som arbetar med marknadsföring eller försäljning.

Uppdatera och uppgradera dina kunskaper om hur du får till effektiv marknadsföring och försäljning i praktiken.

Prenumerera på bloggen

envelope-o

Genom att anmäla dig samtycker du till mailutskick från oss med tips, råd, inbjudningar och erbjudanden. Dina uppgifter delas aldrig med någon annan och du kan avregistrera dig när som helst.