Så här blir du bättre på relationsförsäljning B2B

Om du vill lyckas med relationsförsäljning bör du inte fokusera enbart på att bygga relation. Inte heller på att bara sälja. ”Relationsförsäljning är två ord som båda är viktiga”, understryker Patrik Nordkvist, grundare på Försäljningschefen.

I den här videon intervjuar jag Patrik om hur den som är ”icke-säljare” kan bli bättre på relationsförsäljning.

Med icke-säljare menar jag till exempel entreprenörer, konsulter, experter och andra som har en säljande roll men inte är skolade till försäljare eller har det som heltidsarbete.
Innehåll i videon:

02:08   Hur går relationsförsäljning till?
03:15   Därför bör du se försäljning som ett flöde
04:20   Vem vill du bygga relation med?
05:24   Stegen i säljprocessen
06:42   Så här blir du bättre på relationsförsäljning
09:40   Hur du systematiskt kan hålla kontakt med alla relationer
12:15   Struktur, verktyg och tips för ökad systematik
17:05   Algoritmen för att höra av sig
18:57   Avslutande tips

Lämna en kommentar 0 kommentarer