Så här får du rätt personer till era webbinarier

En av de största utmaningarna med webbinarier är att få personer att anmäla sig och deltaga. Om du inte får dit folk så spelar det ingen roll hur bra webbinarium du förberett. I den här bloggposten visar vi hur du skriver en säljande rubrik som får deltagare till era webbinarier.

Webbinarier har blivit ett vanligt sätt att fånga kontaktuppgifter, förmedla kunskap och bygga relation. Många har dock problem med att webbinarierna inte bidrar till deras försäljning.

Ofta ligger svårigheterna i att få rätt personer att anmäla sig, att göra innehållet tillräckligt intressant och att omvandla intresset till konkreta säljdialoger, oavsett om det är direkt eller på längre sikt.

En formuleringsfråga

Den första utmaningen är att fånga målgruppens intresse och få rätt personer att anmäla sig. För att lyckas med det behöver du formulera en attraktiv rubrik och inbjudan Det är alltså i mångt och mycket en fråga om copywriting.

Skillnaden mellan copywriting och en informativ text är att copywriting handlar om att med ord påverka personers uppfattning och beteenden. De ord du använder och den ordning du säger saker påverkar huruvida din målgrupp uppfattar det som intressant eller inte.

Du kan alltså stjälpa ett riktigt bra webbinarium om du inte lyckas med din formulering av innehållet. Men du kan också få ett ganska medelmåttigt innehåll att bli mer intressant med rätt rubrik och beskrivning.

Längre ner i artikeln får du några effektiva copywritingformler.

Två kritiska aspekter för att lyckas

För att direkt lyckas bättre med dina webbinarier och din formulering av innehållet, här är två tips:

  1. Säkerställ att du erbjuder en huvudvärkstablett och inte ett vitaminpiller
  2. Adressera en viktig ”valuta” för målgruppen

Erbjud en huvudvärkstablett snarare än ett vitaminpiller

Det du säljer kan antingen vara en huvudvärkstablett eller ett vitaminpiller. Det bästa är förstås alltid att sälja en huvudvärkstablett. Det vill säga att det finns ett problem eller ett behov som bara MÅSTE lösas och gärna igår. Behovet ska helst vara bråttom, avgörande och idealt har din målgrupp detta behov ofta eller hela tiden.

Omvänt är det en nackdel om det du försöker lösa är av bra-att-ha-natur, inte så bråttom eller uppstår väldigt sällan.

Huruvida du säljer en huvudvärkstablett eller ett vitaminpiller i form av era produkter och tjänster löser vi inte i denna övning. Det är en fråga om strategi, affärsutveckling och produktutveckling.

Det vi kan lösa är emellertid hur du kopplar era produkter och tjänster till något som är kritiskt – en huvudvärk – för er målgrupp. Lösningen är att lyfta fram målgruppens valuta.

Adressera målgruppens valuta

För att ett webbinarium ska kännas intressant och relevant för din målgrupp bör det adressera något som är viktigt för dem, deras valuta.

För privatpersoner handlar det ofta om någon eller några av följande huvudkategorier:

  • Relationer, vänner och familj
  • Pengar, karriär och tillgångar
  • Hälsa och välmående
  • Upplevelser och saker vi köper för våra pengar och spenderar vår tid på

För personer i yrkesroller (åtminstone i kommersiella företag) så handlar valutan oftast om pengar på kort och lång sikt.

Exempel på valuta för olika roller

Valutan är olika för olika roller. För en säljchef är valutan försäljning och här är ofta personalen viktig för att lyckas. En säljchef har stort fokus på att få sina säljare att prestera för att nå de försäljningsmål företaget har.

En VD mäts ytterst på omsättning och vinst, där både styrelse och ägare vill se en ökning över tid. Sekundärt kan en VD också bry sig om byggandet av sin organisation och alla aspekter av det såsom att hitta rätt kompetens, organisera arbetet och att hitta bra ledare.

Valutan för en marknadschef är företagets rykte och varumärke och att stödja försäljningen på kort och lång sikt.

En personalchef bryr sig ytterst om personal. Så alla aspekter av hur man attraherar och utvecklar personal, som är motiverad och presterar, är relevanta för HR-chefer.
 

Välj vem du riktar dig till

Tricket för att skriva en lockande rubrik är att alltså att koppla innehållet till en valuta för den du vill nå. Av detta följer således att du behöver välja en person att rikta dig till.

Jämför nedanstående två rubriker och fundera på vilket webbinarium du skulle vara mest benägen att anmäla dig till.

Så här arbetar du mer effektivt med Microsoft Teams

Eller

5 sätt att öka säljkårens effektivitet med Microsoft Teams.
Webbinarium för dig som är säljchef

Formler för att skriva en bra rubrik

Det finns olika formler för att skriva rubriker. Här är några som brukar fungera bra för webbinarier och som kopplar ihop det som artikeln tar upp.

Formel: Så här får du som är <roll> ökad/minskad <valuta> genom <lösning>
Exempel: Så här kan HR-chefen attrahera fler medarbetare genom inbound recruitment

Formel: Vad varje <roll> behöver veta om <lösning> för att öka/minska <valuta>
Exempel: Vad varje VD behöver veta om digitalisering för att inte tappa konkurrenskraft

Formel: X sätt att öka/minska <valuta>. Webbinarium för dig som är <roll>
Exempel: 5 sätt att få fler deltagare till era webbinarium. Webbinarium för dig som arbetar inom sälj och marknad.

Formel: Hur du som är <roll> får ökad/minskad <valuta> utan <problem/hinder>
Exempel: Hur du som är säljare får mer leads utan att behöva kallringa

Avslutningsvis

För att få personer att komma till era webbinarier behöver innehållet koppla till något som står högt på deras agenda, deras valuta. Det är egentligen ganska självklart och det brukar inte vara så svårt att lista ut vad valutan kan vara.

Det är däremot vanligt att man glömmer bort att inkludera valutan i rubriken.

Ta med valutan och vem webbinariet riktar sig till i rubriken. Det är en bra formel för att öka antalet deltagare i era webbinarier.

 

Lämna en kommentar 0 kommentarer