Varför e-post är VDs tillväxtkanal

”Det är ändå ingen som läser e-post”. ”Mailen hamnar i spamfilter”. ”Jag vill själv inte ha e-post”. Många vi träffar ifrågasätter användningen av e-post och det är sant att det finns en informationströtthet. Men det är också sant att e-post är en nödvändighet – av flera skäl. E-post fyller nämligen olika funktioner, vilket inte alla tänker på.


Vi blir allt mer less på haglet av information, öppningsfrekvenser för e-post sjunker, den yngre generationen använder inte e-post på samma sätt som äldre. Vi använder allt fler kanaler parallellt och överlag är det svårt att få uppmärksamhet i bruset.

Ingen läser e-post längre, eller?

Samtidigt är det inte sant att vi inte använder e-post längre.

Enligt Internetstiftelsen använder 97% av svenskarna e-post och 66% gör det dagligen. Motsvarande för sociala medier är 89% (av alla sociala-medier) med 58% daglig användning av Facebook som är den största.

En egen spaning är att meddelanden i inkorgen syns mer än vad inlägg på andra plattformar gör, där de snabbt försvinner från flödet.

Ett exempel, som vi ser både själva och för kunder, kopplar till webinarier och seminarier. Den stora majoriteten av anmälningar till evenemang kommer från mailutskick. Bara en bråkdel kommer från organiska inlägg på sociala medier.

Så, slutsatsen är att även om en stor andel av mottagarna inte öppnar ditt e-postmeddelande – så kan det fortfarande vara en effektiv kommunikationskanal i jämförelse.

7 funktioner för e-post

Vi använder e-post mer än vi tror. Vissa mail läser du för att du måste, andra för att du vill och i många situationer är du tvungen att använda din e-postadress.

Här är 7 funktioner som e-postadressen fyller:

  1. Identitetsbärare – E-postadressen är den digitala valutan. Den är unik och du behöver ange den för att kunna registrera dig till tjänster, appar, evenemang etc.
  2. Kontaktuppgift till kund – E-postadressen fyller samma roll som den fysiska postadressen.
  3. Kontaktuppgift till prospekts – I den mån du gör uppsökande försäljning ”outbound” så är det e-postadresser som är valutan i köpta listor. E-post har i detta sammanhang ersatt direktreklam till postlådan.
  4. Kontaktuppgift till leads – e-postadressen är den digitala motsvarigheten till ett visitkort och betyder överenskommelse om fortsatt kontakt.
  5. Varumärkesbärare – Avsändaren är en del av budskapet och e-postadressen blir därmed en varumärkesbärare. Mottagaren är mer benägen att ta del av e-post från vissa, kända, avsändare och mindre från andra.
  6. Kommunikationskanal – Den viktigaste och självklara funktionen för e-post, som sammanfattar flera av punkterna ovan, är att kunna kommunicera med många samtidigt.
  7. Kvalificerande mekanism – I leadsgenering kan du påverka i hur stor grad de e-postadresser som kommer in är kvalificerade eller inte. Genom att rikta budskapet mot de leads du vill ha får du mer kvalitativa leads.

Vilken har bäst ROI: E-post eller LinkedIn?

Naturliga frågor är: Finns det några alternativ till e-post? Och hur mycket du kan tjäna på e-postmarknadsföring?

Vi ser ibland försök att jämföra olika kanaler utifrån ROI. Men det är som att jämföra äpplen och päron. Det beror nämligen på vad du ska ha dem till. Dessutom varierar ROI på e-postutskick beroende på syfte och mottagare.

Här är några exempel:

  • Att skicka e-post till helt kalla kontakter kan jämföras med direktutskick via vanligt brev eller annonsering
  • Utskick via e-post till leads kan jämföras med dialog med säljare
  • E-postutskick till kund kan, i bästa fall, jämföras med en lunch med kunden

”Jämförelsemisstagen” kommer av att marknadsförare, enligt vår erfarenhet, ofta tänker i cirkeldiagram – att företaget ska ha lite i många delar av cirkeln.

Ett bättre synsätt är det som är mer naturligt inom försäljning, nämligen process eller flöde. Olika kanaler är nämligen inte jämbördiga, utan fyller olika syften i olika steg i en process: Vissa kanaler är bra för att synas, andra för att fånga leads, ytterligare andra för att höra av sig effektivt.

Att säga att LinkedIn är bättre än e-post är med andra ord ungefär som att säga att telefon är bättre än Word.

E-post är en förutsättning för att kunna automatisera

Även om ROI på e-post som kommunikationskanal isolerat kan vara svårbedömd  så skulle konsekvenserna av att välja bort e-post vara ett steg tillbaka. Detta eftersom e-post fyller så många olika funktioner och syften.

Tillgång till e-postadresser är till exempel en förutsättning för att kunna köra moderna marknadsföringsmetoder som Inbound Marketing och Marketing Automation.

Du som följer oss vet att vi pratat om detta länge. Här kan du läsa mer om grundkomponenterna i Den nya säljmodellen.

Om ni kommit vidare som många har – ni kanske använder HubSpot och kör inbound Marketing men känner på er att ni inte riktigt nyttjar potentialen – så brukar ökad automatisering vara nästa steg.

I webinariet Automatisera och minska personberoendet, får du ta del av lyckade exempel på automatisering inom marknad och sälj.

 

Lämna en kommentar 0 kommentarer