Så här skapar du ett webbinarium som ger försäljning

Antalet webbinarier har ökat under det senaste året. Men bidrar ett webbinarium till ökad försäljning? Vi har från insidan sett både utmaningar och fallgropar med webbinarier men också väldigt lyckade exempel på hur webbinarier ökar försäljningen. Vår erfarenhet är att det finns ett antal saker du behöver ha på plats för att skapa ett webbinarium som ger försäljning.

Ett webbinarium kan bidra till ökad försäljning på flera olika sätt. Dels bidrar det till leadgenerering. Dels är det ett bra sätt att bygga relation och ge värde och på så sätt föra intressenter vidare i köpresan. Det kan också ge försäljning direkt eller på sikt.

Men det räcker sällan med ett enskilt webbinarium. Här är delar du behöver ha på plats för att få resultat.

Sju delar för att lyckas med ert webbinarium

Här är sju delar som är viktiga för att ett webbinarium ska kunna bidra till ökad försäljning. De första tre är förutsättningar. De sista fyra är steg i processen från att synas till att följa upp efter det att webbinariet skett.

Målgrupp

Du behöver bestämma vilken målgrupp webbinariet ska rikta sig till och veta vilka frustrationer, önskningar och prioriteringar som målgruppen har.

Erbjudande

Du behöver veta vad det är du vill sälja efter webbinariet. Även om du inte marknadsför ett erbjudande i samband med webbinariet så bör innehållet i webbinariet koppla till något ni erbjuder.

Plattform

Du behöver ha ett system för att kunna hålla och hantera webbinarier så att administrationen går smidigt. Samt för att kunna skapa anmälningssidan. Du behöver också ha ett system för mailutskick (som integreras mot webbinarieverktyget) för att kunna kommunicera med deltagarna efter webbinariet.

Trafik

Du behöver kunna synas mot personer i den valda målgruppen och ha tillgång till ett antal trafikkällor. Eventuellt räcker era redan befintliga kanaler som t.ex. sociala medier, egna maillistor och möjlighet till utskick via partners om ni har det. Eventuellt behöver ni köpa trafik via t.ex. annonsering på sociala medier och outbound-aktiviteter.

Inbjudan

Du behöver formulera innehållet på ett sätt som gör att målgruppen bli intresserad av att delta. Beskrivningen görs sedan ut på anmälningssidan och formuleras till inbjudningsmail, sociala medier-inlägg, annonser osv. Här är rubriken något av det viktigaste för att få uppmärksamhet och intresse. Se videon nedan för tips kring just rubriken.

Webbinariet

Innehållet i webbinariet bör handla om något som ni hjälper kunder med och knyta an till det som är viktigt för målgruppen. Det kan till exempel vara att lösa ett, för dem, aktuellt problem eller lyckas bättre med ett, för dem, högprioriterat område.

Uppföljning

Det sista steget är det som sker efter webbinariet. Här finns olika alternativa sätt att följa upp:

  1. Minimum är enligt vår mening att fortsätta att kommunicera med deltagarna via någon form av ”nurture” till exempel nyhetsbrev.
  2. Ett alternativ är att skapa en automatisk uppföljningssekvens via e-post. En sådan ger lämpligen mer värde inom samma område som webbinariet och slutar i en konkret erbjudande – något som personen kan köpa eller något som tar hen steget längre i relationen med er, t.ex. ett kostnadsfritt rådgivningsmöte eller en demo.
  3. Ett tredje alternativ, som förslagsvis kombineras med något av ovanstående alternativ, är att säljare följer upp personligen med de som var med.

Så här får du folk till ditt webbinarium

En av de största utmaningarna med webbinariet brukar vara att få ditt folk. Dels är det avgörande att hitta en bra vinkel för webbinariet, så att det verkligen blir relevant för målgruppen.

En annan aspekt är att kunna få fram detta på ett lockande sätt. Med andra ord behöver du grundläggande färdigheter i copywriting.

Det allra, allra viktigaste är rubriken. I den här videon får du tips på hur du får fram en attraktiv rubrik.
Webbinarieflöde: Exempel från verkligheten

När webbinariet blir en central del i ett flöde – som genererar leads, underhåller relationer och puffar intressenter mot ett erbjudande – så kallar vi det för ett webbinarieflöde.

Poängen är att webbinariet behöver betraktas som en komponent bland andra i en process. Det är då du på allvar kan räkna med att det bidrar till er försäljning och det på ett sätt som blir mätbart.

Här är ett exempel från verkligheten och ett företag som fokuserade på att bygga ett systematiskt webbinarieflöde.
Webbinarieflöde – ett av flera effektiva säljflöden

Webbinarieflöde är ett exempel på på hur ett skalbart och systematiskt säljflöde kan se ut. Det är också ett av de säljflöden som deltagarna i vårt nya utvecklingsprogram Kickstart Säljflöde kommer att kunna bygga.

Här kan du läsa mer om detta gruppcoachingprogram.

Lämna en kommentar 0 kommentarer