Kickstarta ett skalbart säljflöde – Nytt utvecklingsprogram för VD med team

Kickstarta ett skalbart säljflöde är ett utvecklingsprogram för att systematisera och öka er försäljning med hjälp av en beprövad 9-stegs-metod. Det är för dig som är VD och vill ta full kontroll över era intäktsflöden för att växa. 

Utvecklingsprogrammet hjälper dig som är VD att ta full kontroll över era intäktsflöden med slutmålet att kunderna ska komma till er så att ni slipper jaga.

I programmet får du och dina medarbetare använda en stegvis metod att bygga ett förbättrat marknads- och säljflöde som ger förutsägbar försäljning.

I flödet kommer ni att dra nytta av moderna digitala metoder, kanaler och verktyg – men utan att behöva köpa komplexa system eller fastna i osäkerhet kring allt som erbjuds av leverantörer som vill sälja så mycket som möjligt.

Vad är nyttan med programmet?

Programmet är för dig som vill ta kortaste vägen till målet och undvika vanliga fallgropar.

Ett syfte är att ge tydlighet och fokus, ett annat att sätta de strukturer ni behöver för att kunna arbeta systematiskt, mätbart och effektivt med kommunikation, marknadsföring och försäljning. Ett tredje är att identifiera rätt aktiviteter så att det ni gör ger resultat till en optimal budget.

En sak som skiljer detta program från andra rådgivnings- och konsulttjänster är att vi har ett perspektiv som är oberoende system och metod. Programmet hjälper dig att sitta i förarsätet gentemot leverantörer som vill sälja så mycket som möjligt till er; av content, SEO, system och licenser.

Istället ger programmet dig den snabbaste, enklaste och billigaste vägen framåt med störst uppsida och chans att lyckas. Och det hjälper dig att bli en bra beställare.

Hur fungerar det?9-stegsmodellen för skalbar försäljning

Kickstarta ett skalbart säljflöde är ett utvecklingsprogram i grupp, med individuella inslag, som sträcker sig över 6 månader.

Programmet adresserar de 9 steg alla organisationer behöver ta för att bygga systematiska flöden som ger ökad försäljning och tillväxt – med uppgifter, mallar och checklistor för varje steg.

Skalbart säljflöde 1-1-1

En central del av programmet består av att designa och bygga ett komplett sälj- och marknadsflöde enligt metoden 1-1-1. Det vill säga ett flöde, mot ett erbjudande, till en målgrupp.

Allas flöden kommer att se olika ut men de flesta kommer att följa någon av tre huvudmallar. Här kan du läsa mer om dessa format för säljflöden och exempel på hur andra företag använt sig av dessa i praktiken.

Vad är ett skalbart säljflöde

I videon nedan berättar David mer om respektive mallflöde och när respektive flöde passar.
Det här ingår

Under programmet ska alla deltagande företag få ett säljflöde på plats. Programmet inkluderar också stöd för hur detta flöde passar in i helheten på sikt, med områden som budget, styrning, contentdimensionering, uppföljning och roller.

Programmet baseras på att ni gör det mesta av arbetet själva men med vårt stöd i varje steg och med tillgång till support och material. Det här ingår:

 • Rådgivning och coachning i grupp varje månad
 • Två individuella workshops per organisation där vi definierar hur ett sälj- och marknadsflöde ska se ut för er samt en optimal mix av content och aktivitet kopplat till ert flöde och värdeerbjudande
 • Tillgång till en läroplattform med:
  • Utbildningsmaterial i form av videos, texter och instruktioner
  • Mallar och checklistor
  • Instruktioner för att implementera och konfigurera nödvändiga system
 • Tillgång till support
 • Forum för utbyte av insikter med andra i programmet

För vem passar utvecklingsprogrammet?

Programmet passar:

 • För organisationer i storleksklassen 5 – 100 MSEK
 • Som har en fungerande verksamhet med produkter eller tjänster som ni säljer idag
 • För nybörjare inom digital kommunikation och försäljning såväl som för dem som börjat med t.ex. marketing automation men inte nått hela vägen fram till resultat

Programmet passar inte:

 • Om ni inte har en fungerande verksamhet med produkter och tjänster som ni säljer idag
 • Om ni saknar budget för marknadsföring och försäljning i form av tid eller pengar eller kan skapa en sådan inom 12 månader
 • Om du personligen inte kan sätta av minst 0,5 – 1 dag i veckan för at att bygga din skalbara försäljning

Om Certus Growth och metoden

Programmet baseras på de metoder vi själva använder, utvecklat och infört hos kunder under de senaste 10 åren.

Centsoft fick till exempel en ROI på 10x pengarna efter införandet av dessa metoder. Cellip har genererat 1000 högkvalitativa leads per år, Fasticon har skapat en aktiv följarbas om 2000 personer i fastighetsbranschen, Upplands Motor har använt metoderna för att automatiskt generera en kandidatbas med över 3500 kandidater, en kund i ekonomisektorn stängde fem nya kunder motsvarande 500.000 kr på tre månader.

I programmet får du ta del av samma metoder, principer och hjälpmedel vi använt för att hjälpa dessa kunder 1-on-1. Men i ett format där du och dina medarbetare gör själva, med stöd från oss i varje steg.

Tidplan

Antagningar till programmet sker från den 4 till den 18 juni, 2021 och stänger vid max 10 organisationer.

Onboarding av deltagare och bokning av individuella workshops sker sista veckan i juni.

Programmet startar i mitten av augusti 2021 och pågår i sex månader.

Nästa omgång av programmet startar preliminärt i Q1 2022. Vill du få mer information om programmet och kommande tillfällen anmäl dig här.

Nästa steg

Utvecklingsprogrammet kommer inte att passa alla. Därför tar vi en dialog med de som är intresserade av att delta, för att avgöra från båda håll om programmet är rätt. Bara de som har förutsättningar för att få resultat och där programmet kan ge en tydlig ekonomisk uppsida, kommer att få en plats.

Om du är intresserad av en plats i programmet, gör så här:

 1. Skicka in din intresseanmälan genom att svara på en 3-minuters enkät. Klicka här
 2. När vi fått din anmälan kontaktar vi dig för att tillsammans utvärdera om programmet passar er. Dialogen sker via telefon eller Zoom. Vid behov gör vi en snabbanalys av ditt företag för att mer faktamässigt utvärdera om dina utmaningar matchar det som programmet adresserar.

 

Lämna en kommentar 0 kommentarer