Minska komplexiteten i er marknadsföring och försäljning

Det finns studier på hur vi människor gör när vi arbetar med förbättring och innovation. Dessa visar den intressanta aspekten att vi är mycket mer benägna att lägga till saker än att ta bort. Dessvärre är konsekvenserna av detta agerande väldigt negativa.

När vi adderar mer än vi reducerar så skapar vi fler och fler kombinationsmöjligheter och därmed en ökande komplexitet.

Och är det något vi verkligen inte behöver mer av så är det ökad komplexitet.

Komplexitet – VDs största fiende som hindrar tillväxt

Inom digital marknadsföring och försäljning har komplexiteten ökat enormt. Med det enorma antal kanaler, tekniker, metoder och system som finns så är det inte speciellt svårt att hitta fler saker att lägga till på att-göra-listan.

Utvecklingen går fortare i tanke än i handling (för de flesta). Det vill säga det dyker upp nya alternativ i högre takt än vad vi hinner implementera (eller utvärdera).

Så gapet mellan verklighet och vad som är möjligt ökar allt mer.

Det här skapar ofta en stor frustration hos både beslutsfattare och de som operativt ska göra jobbet.

Komplexiteten ger problem för både stora och små företag

Både stora och små företag har utmaningar att lyckas med det digitala:

  • För de stora finns hinder i form av organisatorisk komplexitet och kompetensutveckling av personalen. Dessutom finns det ofta systemmässiga hinder, det vill säga det krävs IT-utveckling för att få saker att fungera.
  • För de mindre och medelstora företagen kan det snarare röra sig om svårigheter med att få tillgång till den mix av kompetens man behöver för att bygga och framför allt köra de digitala processerna.Tre tips för att minska komplexiteten i försäljning och marknadsföring

Det svåra är att göra det enkelt, att veta vilka få delar som behövs för att få resultat och att eliminera det som är onödigt.

Här är några steg för att minska komplexiteten:

  1. Dela upp försäljningen i tre huvudflöden. Attrahera – Utveckla – Behålla.
  2. Kartlägg era flöden och gör det utifrån process istället för att se marknadsföring och försäljning ur ett funktionellt perspektiv. Läs mer
  3. Ta kontroll över styrningen av hela flödet, för att få insikt om vad som fungerar och inte och för att kunna skapa en optimal marknads- och säljbudget.

Tyvärr finns det ingen snabbfix eller enkel genväg för att göra saker enkelt. Det startar emellertid med att du som VD tar kontrollen i syfte att förenkla er försäljning – för dig själv, din ledningsgrupp och dina medarbetare.

 

 

Lämna en kommentar 0 kommentarer