Vad är ett skalbart säljflöde? Tre exempel

Vi pratar ofta om vikten av att bygga ett skalbart säljflöde. Men vad är det egentligen? Här förklarar vi vad vi menar med säljflöde. Du får också ta del av tre standardmallar för flöden, exempel från verkligheten och vilka resultat andra har fått.

Att ha ett säljflöde är motsatsen till att göra marknads- och säljaktiviteter ad-hoc. Istället väljer du ut ett antal komponenter och aktiviteter som sätts ihop i en process, ett flöde.

Vad är ett säljflöde?

Ett säljflöde består av ett antal komponenter i en kedja där varje komponent har ett specifikt syfte i något av stegen attrahera, utveckla och behålla kunder.

I steget attrahera behöver du till exempel

  • Kanaler och rutiner för att synas mot nya intressenter
  • Leadsgenereringsmekanismer för att kunna fånga kontaktuppgifter från nya kontakter
  • System, content och rutiner för att underhålla dessa relationer över tid
  • Konverterande mekanismer för att kunna fördjupa relationer eller stänga affär

I steget utveckla och behålla behöver du till exempel

  • System, content och rutiner för att vårda kundrelationer och sälja mer

När vi säger säljflöde menar vi således ett flöde av marknadsföring-, kommunikation- och säljaktiviteter som ska leda till försäljning. Alltså både online och offline och både försäljning och marknadsföring, snarare än ren säljteknik.

Så, ett skalbart säljflöde är ett semi- eller helautomatiskt kommunikationsflöde som ska ge försäljning systematiskt.

Varför bör du tänka i flöden?

Ett vanligt misstag i marknadsföring och försäljning är att man satsar allt för mycket på vissa delar men helt saknar något i ett annat led av processen.

Då är det svårt att förstå vad som ger resultat och inte. Det i sin tur leder till en suboptimal budget.

De som lyckas bäst ser sälj- och marknadsföring som en process, det vill säga ett flöde, snarare än funktionellt. Det är först då du kan få mätbarhet och möjlighet att göra flödet bättre och bättre.

Exempel på mallflöden

Det finns några vanliga säljflöden som kan beskrivas som mallflöden även om innehållet och detaljerna är olika för olika företag.

Här är tre exempel:

  • Relationsflöde – för dig som vill ha ett effektivt sätt att hitta och underhålla nya relationer och vårda befintliga
  • Webbinarieflöde – för dig som vill använda sig av webbinarier som motor för leadsgenerering, relationsbyggande och försäljning
  • Erbjudandeflöde – för dig som vill skapa ett helautomatisk kommunikationsflöde som driver mot ett erbjudande

Här nedan är exempel som beskriver mer i detalj hur företag har gjort för vart och ett av dessa tre mallflöden.

Relationsflöde som underhåller kontakten med både kandidater och beställare

Här är ett exempel från Fasticon som skapat ett relationsflöde för att underhålla kontakten med både kandidater och beställare i fastighetsbranschen.
Webbinarieflöde som ger nya leads

Här är ett exempel från ett Telecomföretag som skapat webbinarieflöden för att få kontakt med nya potentiella kunder.
Erbjudandefunnel som får leads att boka demo

Här är ett exempel på hur Centsoft skapade ett erbjudandeflöde, eller marketing funnel, som automatiskt får intressenter att boka en demo av deras mjukvara.
Kickstart Säljflöde -21 – Nytt utvecklingsprogram

I vårt nya utvecklingsprogram i grupp kommer deltagarna bland annat att designa och bygga ett skalbart säljflöde enligt någon av de tre huvudmallarna som beskrivs ovan.

Klicka här för att läsa mer om utvecklingsprogrammet

Lämna en kommentar 0 kommentarer