Att utveckla ett konsultbolag

Lean Startup är ett hett område just nu och i en artikel om Coca Cola nyligen framgick att dryckesjätten använder Lean Startup-principerna för att främja intern innovation. Lean Startup används annars framför allt i utveckling av mjukvara. Men det finns helt klart en nytta även för tjänsteföretag. Fördelen är att tjänster är mycket enklare att utveckla och ändra jämfört med mjukvara och fysiska produkter.

Nyckelord inom Lean Startup är: kundinsikt, iterationer, experiment och lärande.

Här är en”behind the scenes” för hur vi använt Lean Startup i utvecklingen av Certus Growth hittills:

 • Vi startade 1 september 2013 med hypotesen att mindre tjänsteföretag behöver olika former av stöd för sin verksamhet.
 • Vi valde först sektorn ”professional services” och sedan undergruppen konsulter (strategi, management, IT, funktionella).
 • Vi genomförde 30 ”problemintervjuer” med konsultbolagsägare: öppna frågor om ägarnas mål och utmaningar.
 • Vi kom till slutsatsen att konsulter bör delas in i ”kunskapskonsulter” och ”resurskonsulter” och att branschen förändras olika för dessa sektorer.
 • Vi har testat kanaler för att nå utvalda kundsegment:
  LinkedIn-annonser gav inte så bra resultat.
  Sponsored Updates på Linkedin gav bra respons. Från 1000 visningar klickade 35 personer vidare till en landningssida som erbjuder en av våra rapporter. 70%  av besökarna ”optar in” dvs de lämnar sin epostadress. Kampanjen gick i två dygn, gav ett 20-tal nya kontakter och kostade 600 kr. Vi fortsätter att experimentera med kanaler.
 • Vi testade tre huvudsakliga ”problemområden” (som framkommit i intervjuerna), genom att fråga maillistan om deras intresse för ”minikurser”.
 • 15% svarade på enkäten och preliminäranmälde sig till kurserna. Ca 40% av dessa var företag med fler än 3 anställda och 60% var enmanskonsulter.
 • De ämnen som fick mest röster var ”framtidssäkra din försäljning via onlinekanaler” och ”bygga bolag”. ”Rekrytering” fick också en del röster men kom på tydlig sista plats.
 • Vi genomförde några ”lösningsintervjuer” där vi testade förslag på konkreta erbjudanden och fick positiv respons på temat försäljning med hjälp av online.
 • Slutligen genomförde vi minikurser på temat försäljning och online, med kunskapskonsultbolag med 3 eller fler anställda.

Nästa steg är att erbjuda ”audits” på samma tema. Då lär vi oss ännu mer om konsultbolagens behov, samtidigt som vi kan ge värde till de företag som deltar, i form av konkreta och skräddarsydda rekommendationer.

Utifrån intervjuer, kurser och audits kommer vi sedan att utforma en första tjänst inom området ”förbättra försäljningen med onlinekanaler” som vi planerar att lansera i början av nästa år.

Vi fortsätter också att utforska andra kundsegment, erbjudanden och olika affärsmodeller.

Vårt mantra är att vi aldrig nog mycket kan arbeta för att förstå kundernas behov. Att klura ut vad kunderna verkligen vill ha och behöver, så att vi på riktigt kan bidra till utvecklingen av individer och företag. Det är alltför vanligt, och lockande, att uppfinna coola tjänster man själv gillar som sedan kanske visar sig irrelevanta för målgruppen.

Så vi uppskattar att du som läser detta ger oss feedback och respons på det vi gör! All feedback är bra feedback, inklusive lärdomar om varför något vi gör inte kommer att funka.

Lämna en kommentar 0 kommentarer