Därför fungerar inte content marketing för konsult- IT- och expertföretag, fastän det borde…

Content marketing har varit ett hett ämne under lång tid nu. På gränsen till uttjatat faktiskt… Men uttjatat eller ej så kan content marketing öka din synlighet, underhålla fler kontakter och skapa affärer.

Dessutom passar det alldeles extra bra för dig som verkar inom ett konsult, IT eller expertföretag. Dels har ni mycket kunskap att bjuda på. Dels är det kritiskt att nå ut med er kunskap eftersom det är den ni lever på. Det är ett bra sätt (kanske det enda) att etablera sig som expert.

Ja, det finns många logiska skäl till varför content marketing borde fungera alldeles utmärkt för kunskapsföretag. Så varför gör det inte det? 

More...

Här är några vanliga misstag:

1. Att prata istället för att lyssna

Det är vanligt att den information som läggs ut som content inte är speciellt intressant för målgruppen. Det är lätt att fastna i det man själv tycker är det bästa sedan Nobel uppfann dynamiten - som till exempel sin egen metod.

En metod är dock inte så spännande för en utomstående. Det är snarare det underliggande problemet, som metoden löser, som är det intressanta.

En förutsättning för att veta vad du ska skriva är kundinsikt. Vilken är din målgrupp? Vilka behov, problem, önskningar och frustrationer har de?

2. ”Ska ha” istället för att ge

Det är relativt vanligt att det som tas fram som content andas sälj, för tidigt i kontakt med intressenten. Du passar på att göra reklam när du ändå lyckats få ”eyeballs” vilket resulterar i att du verkar för ”needy”. Du kanske redan vid första kontakten argumenterar för att lösningen är att ”anlita en kunnig expert” eller flikar in saker som ”kontakta oss gärna på följande email”.

En gyllene regel är att ge, ge, ge, ge (värde till målgruppen). Det finns en plats för ”erbjudande-content” men du behöver styranär detta content når mottagaren. Och för att kunna göra det behöver du ha vissa ”mechanics” på plats.

3. Fakta istället för känsla

Det är vanligt att det content som tas fram går obemärkt förbi eller inte blir läst (eller tittat på, lyssnat till…). Oftast för att det är tråkigt. Det är för faktatungt, för akademiskt, för ”svårt” eller för omfattande.

Content som fungerar kombinerar expertens kunskap med ett visst mått marknadsföringstänk. Vi brukar kalla det för ”marketing content”.

Till exempel triggar den mänskliga hjärnan starkt på hot och exakthet. Jämför till exempel:
”Tre tecken på att du kan ha fågelinfluensan fast du inte vet om det” med
”Håll dig frisk i vinter”.

Det gäller alltså, liksom en copywriter, att ha viss koll på psykologi och veta hur du ska skriva för att nå fram.

Tre komponenter du bör ha koll på

Sammanfattningsvis finns det tre grundpelare som alla behövs för att lyckas bra med content marketing:

  • Kundinsikt för att veta vad du ska skriva som är intressant för din målgrupp.
  • Mechanics” för att få till ett kommunikationsflöde och kunna styra när du säger vad.
  • Psykologi för att veta hur du ska skriva content som lockar till ”öppning” och läsning.

Lämna en kommentar 0 kommentarer