Kostnadsfri miniutbildning – Sälj mer med hjälp av webbinarier

Många känner sig pressade just nu på grund av hur Covid-19 påverkar leadgenerering och försäljning. Det finns också anledning att planera för en  vikande konjunktur där det blir ännu viktigare med hög aktivitet i kommunikation och försäljning. Det är ingen tvekan om att Covid-19 också skyndar på digitaliseringen på ett sätt som ingen kunde förutse. 

Varför köra webbinarier?

Webbinarier är en möjlighet att skapa relationer och försäljning som allt fler upptäcker och börjar använda.  Fördelarna är uppenbara. Du knyter nya kontakter, visar det värde ni kan tillföra och ökar effektiviteten i er kommunikation och försäljning.

En annan fördel är att webbinarier fungerar som en brygga som binder ihop den digitala kommunikationen med de personlig kontakt som fortfarande är avgörande i all B2B-försäljning.

Men i en situation där det börjat gå inflation i antalet erbjudna webbinarier och utbildningar blir det en utmaning att synas och höras, och att faktiskt få ut affärsvärde och försäljning från insatserna.

Kostnadsfri digital miniutbildning

Vi på Certus Growth har de senaste 5 åren framgångsrikt använt webbinarer som en hörnsten i vår försäljning och kommunikation. Totalt har vi själva, tillsammans med partners och för kunder genomfört över 50 olika varianter av webbinarier.

Detta har genererat mätbar försäljning vilket vi kommer att berätta mer om i mini-utbildningen.

Det vi ser nu är att många missar viktiga faktorer vilket gör att de går miste om många av de effekter och vinster de förväntar sig.

Det tänkte vi ändra på genom att erbjuda en kostnadsfri två timmars mini-utbildning om det vi kallar webbinarie-funnels.

Webbinariefunnels handlar om att tänka igenom hur webbinarier ska bidra till ett systematiskt och mätbart flöde av nya relationer och försäljning. Istället för att bara skapa enstaka webbinarier.

Varför håller vi en gratis-utbildning?

En grundpelare i vår filosofi är att lära ut och möjliggöra för våra kontakter och kunder att arbeta smartare och mer systematiskt för att få bättre resultat. Detta gör vi löpande genom att dela med oss av våra erfarenheter av det som faktiskt funkar.

Vi vill också med denna mini-utbildning prova ett nytt format där vi skapar mer interaktivitet, öppnar upp för dialog och frågor samt säkrar att vi kan få mer feedback från deltagarna för att själva utveckla vårt kunskapsmaterial.

Detta första tillfälle blir därmed exklusivt för vissa inbjudna i form av personer på vår maillista, följare hos vissa utvalda partners och vårt personliga nätverk. Om du som känner oss vill bjuda in någon gäst som du tror också kan ha nytta av denna utbildning går det bra.

För vem är utbildningen?

Webbinariet är för dig som är VD, konsult, expert, entreprenör, försäljningschef eller jobbar med marknadsföring B2B.

Du kan vara total nybörjare inom digital marknadsföring B2B som vill förstå möjligheterna till ökad försäljning. Eller så kör du redan idag webbinarier, inbound marketing eller marketing automation. Men känner på dig att ni skulle kunna systematisera er försäljning mer och öka effekten från era webbinarier.

Preliminärt innehåll

Det här tänker vi ta upp (föremål för eventuella anpassningar):

  • Big Picture – vad krävs för att webbinarier ska ge mätbar och konkret försäljning
  • Förutsättningar för att köra webbinarie-funnels
  • Genomgång av de 7 huvuddelarna i en webbinarie-funnel
  • Framgångfaktorer och vanliga fallgropar
  • Hur du kommer igång med minsta möjliga insats

Praktiska detaljer

Utbildningen är på fredag den 5 juni.

Den startar kl 13, sker som ett videomöte på Zoom och är två timmar lång.

Utbildare är David Tegenmark, Certus Growth och Patrik Nordkvist, Försäljningschefen.

Klicka här för att anmäla dig

Lämna en kommentar 0 kommentarer