Rekrytering ett marknadsföringsproblem

Har ni svårt att fylla era rekryteringsbehov? Behöver ni rekrytera kompetens som är svår att hitta? I så fall är du inte ensam. Många företag idag har svårt att hitta personal. Det är ju egentligen positivt. Det betyder att det går bra.

Men likväl kostar rekryteringen mycket och konkurrensen om kandidaterna ökar i många branscher. I den här bloggposten tar vi upp ett nytt sätt att angripa rekryteringsutmaningarna.

Digital kommunikation för att skaffa kandidater

Vi på Certus Growth har under många år hjälpt företag med digitala arbetssätt för att skaffa leads, bygga relationer och skapa affärer. Det vill säga att få till en systematisk och mätbar försäljning.

Vår allra första rapport handlade dock om rekrytering. Jag hade tidigare drivit ett executive search-företag och vi använde rapporten som en så kallad Lead Magnet för att locka intressenter till vår maillista.

Nu nästan 5 år senare är cirkeln sluten. Vi har nämligen inlett projekt för företag med stora rekryteringsbehov och vi använder samma metoder som i säljsammanhang, men för att skaffa kandidater.

Passande nog hette den där allra första rapporten ”Rekrytering – ett marknadsföringsproblem”.

Och det är precis vad det är.

När kompetensen inom ett visst område är knapp och alla jagar samma kandidater så uppstår en konkurrenssituation. Det gäller för företag att sticka ut som en attraktiv arbetsgivare och att lyckas kommunicera detta till kandidater. Och förstås att leva upp till löftet om vad som gör dem unika.

Det nya sättet att rekrytera – locka istället för att jaga

Ett begrepp som förklarar ”det nya sättet att rekrytera” är Inbound Recruitment.

Vi skulle helst vilja komma bort från engelska ”buzz words” men eftersom många är bekanta med begrepp som Inbound Marketing, Content och Employer Branding så blir det så ändå.

Syftet med Inbound Recruitment är detsamma som för Inbound Marketing – att locka intressenter istället för att jaga. Det handlar om att gradvis bygga upp intresse, ge information som hjälper målgruppen, skapa förtroende för ditt företag och visa på det värde ni tillför.

Principerna för att generera kandidater är alltså desamma som för att generera leads och kunder. Och systemen som möjliggör arbetssätten är också desamma.

Ladda ner PDF

Mycket har hänt sedan vi skrev den där första rapporten. Nu kombinerar vi metoderna för headhunting med systematisk digital kommunikation (inbound marketing). Och i projekten samarbetar vi med Wildfire som är experter på kultur och employer branding.

Men rapporten håller fortfarande. Den är skriven för konsultbolag men är relevant även för andra branscher.

Du får

  • En lista på de vanligaste kraven på en arbetsgivare
  • 3 frågor som radikalt förbättrar din kandidatintervju
  • Do’s and don’ts – så här pitchar du för att väcka intresse

Klicka här för att ladda ner

 

 

 

Lämna en kommentar 0 kommentarer